Eerstelijnsorganisaties gaan voor persoonsgerichte zorg

01 oktober 2016

Tijdens een tweedaags congres hebben eerstelijnszorgorganisaties, die aangesloten zijn bij brancheorganisatie InEen, de gezamenlijke ambitie uitgesproken om werk te maken van het organiseren van persoonsgerichte zorg.

Leden van brancheorganisatie InEen hebben tijdens een tweedaags congres de gezamenlijke ambitie uitgesproken om werk te maken van het organiseren van persoonsgerichte zorg. Daarbij nemen de eerstelijnszorgorganisaties het gedachtegoed van positieve gezondheid als uitgangspunt. De komende tijd zullen de organisaties de vertaalslag maken naar concrete activiteiten.

Persoonsgerichte zorg in de spreekkamer

Gedachtengoed positieve gezondheid

Persoonsgerichte zorg draait om de interactie tussen patiënt en zorgverlener. Het gedachtegoed van Machteld Huber over positieve gezondheid is daarbij het uitgangspunt. Huber beschrijft positieve gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven. Anno 2016 verwachten veel patiënten in toenemende mate een behandelbeleid dat rekening houdt met hun eigen wensen en omstandigheden. Eigen regie is een sleutelwoord. Ook maatschappelijke ontwikkelingen als vergrijzing, het toenemend aantal chronisch zieken en beperkte budgettaire middelen vragen om nieuwe oplossingen. Lees een praktijkverhaal over het toepassen van positieve gezondheid

Realiseren persoonsgerichte zorg

De leden van InEen willen bijdragen aan meer persoonsgerichte zorg door:

  • Patiënten en patiëntervaringen actief te betrekken bij het inrichten van de organisatie van de zorg.
  • Te vertrouwen op de professionaliteit van zorgverleners en hen te motiveren en te inspireren om maatwerk aan patiënten te bieden.
  • Passende ondersteuning te bieden gericht op gezamenlijke besluitvorming en een effectieve samenwerking tussen patiënt en zorgverleners.
  • Ruimte te creëren voor de benodigde capaciteit aan tijd, mensen en middelen en deze gericht in te zetten voor het vormgeven van persoonsgerichte zorg.

Uitwerken ambities persoonsgerichte zorg

De leden van InEen zijn met elkaar in gesprek geweest over dit thema tijdens een tweedaagse bijeenkomst. De komende periode gaan de aangesloten organisaties en InEen aan de slag met de verdere uitwerking van deze gezamenlijke ambities. InEen brengt op de korte termijn een special uit over persoonsgerichte zorg met een toelichting op bestaande en voorgenomen activiteiten.

Kennis en inspiratie over persoonsgerichte zorg

Gesprekskaart zelfmanagementHet thema persoonsgerichte zorg op dit kennisplein biedt kennis en inspiratie over persoonsgerichte zorg. Verdiepende artikelen, stappenplannen, praktijkvoorbeelden en instrumenten voor persoonsgerichte zorg. Zoals het White paper - integrale aanpak van persoonsgerichte zorg, de Handleiding Zorgen voor Zelfzorg of het artikel Wat betekent persoonsgerichte zorg voor de eerste lijn? Veel gedownload en direct inzetbaar is de gesprekskaart 'Baas over je eigen gezondheid' (pdf), waarmee je de zorg op een eenvoudige manier persoonsgerichter maakt.

Bron: InEen

Verder lezen over persoonsgerichte zorg

kennispleinchronischezorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten