5 instrumenten die de zorg verbeteren (volgens onze bezoekers)

22 december 2016

Bezoekers van Kennisplein Chronische Zorg waarderen de instrumenten die ze kunnen inzetten in het zorgproces voor chronisch zieken en ouderen. Zeventig procent van de professionals die de instrumenten gebruikt, geeft aan dat de zorg hierdoor verbetert.

Dit blijkt uit een online enquête die de afgelopen maanden gehouden is op dit kennisplein. Het onderzoek leverde waardevolle informatie op over de wensen en behoeften van de bezoekers. Wij danken iedereen die zijn medewerking heeft verleend! Bezoekers gaven het kennisplein gemiddeld een 7,7. Praktische instrumenten, factsheets, onderzoeken en e-learnings worden het meest gewaardeerd.

De top vijf van meest gebruikte instrumenten is:

1. Handreiking kwetsbare ouderenHandreiking Kwetsbare ouderen
2. E-learnings of webinars
3. Handreiking motiverende gesprekstechnieken
4. Instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid
5. Hulpmiddelen voor samen beslissen

Betere kwaliteit van zorg

De tevredenheid over de instrumenten is hoog (70% - 100%). De instrumenten worden vooral aanbevolen aan collega’s en studenten. Van de 'Handreiking Kwetsbare ouderen' vindt 72% van de ondervraagden dat de kwaliteit van zorg is verbeterd. Voor de e-learnings/webinars is dit cijfer 70%, de 'Handreiking motiverende gesprekstechnieken' 95% en de instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid 60%. Een deelnemer over de 'Handreiking motiverende gesprekstechnieken': 'Een handige en leerzame handreiking. Het zorgt voor meer bewustwording en inzicht.'

Pluspunten en aanbevelingen

Deelnemers aan de enquête noemen verder als pluspunten van het kennisplein: overzichtelijk, veel informatie, duidelijk geschreven, relevant, praktisch bruikbaar en actueel. Ruimte voor verbetering is er ook: de zoekfunctie en het navigeren door de site kunnen beter.

Zelfmanagement

Veel praktijk- en wijkverpleegkundigen

Onze bezoekers zijn: eerstelijns zorgverleners (25%), wijkgerichte professionals (23%), docenten & onderzoekers (17%) en bestuurders & managers (17%). Onder de eerstelijns zorgverleners maken de praktijkverpleegkundige en praktijkondersteuner het meest gebruik van het kennisplein. Bij de wijkgerichte professionals zijn dit de wijkverpleegkundige en de thuiszorgmedewerker. De meeste bezoekers werken bij een thuiszorgorganisatie, zorginstelling of een huisartsenpraktijk.  

Informatiebehoeften van zorgverleners

e-Learning transmurale zorgDe bezoekers zijn vooral op zoek naar informatie over de kwaliteit van zorg, persoonsgerichte zorg en zorg voor kwetsbare ouderen. Hun voorkeur gaat uit naar praktische instrumenten, factsheets, onderzoeken en e-learnings. Een respondent: ‘Het is leuk om de laatste nieuwtjes over zelfmanagement te lezen en ze dan op het werk in de praktijk te brengen.’ Deelnemers hebben behoefte aan meer informatie over o.a.: niet-aangeboren hersenletsel, dementie, ethiek en politieke ontwikkelingen.

Vakkennis op peil

De informatie op het kennisplein wordt gebruikt voor:

  • op peil houden vakkennis (83%)
  • directe toepassing in de zorg (58%)
  • les- en scholingsmateriaal (39%)
  • implementatietrajecten (28%)
  • beleidsplannen (26%)

En de winnaars zijn…

Onder de deelnemers hebben we 5 cadeaubonnen verloot. De winnaars zijn: Veronique van Herten (wijkverpleegkundige), Judith Bleeker (opleider), Elisa Jolink (zorgmanager), Margriet Westerbeek (verzorgende IG) en Wendy Hoorn (praktijkverpleegkundige). Van harte gefeliciteerd met jullie prijs! 

Bekijk alle instrumenten van het kennisplein

Gesprekskaart zelfmanagementIn de toolbox van het kennisplein vind je meer dan 200 instrumenten en hulpmiddelen die je direct kunt inzetten in het zorgproces. Vergroot de eigen regie van je patiënt door het inzetten van individuele zorgplannen, de gesprekshandleiding samen beslissen of de gesprekskaart 'Baas over eigen gezondheid'. ('Een goed startpunt om in gesprek te komen met elkaar!') Wil je patiënten met een taalachterstand ondersteunen bij zelfmanagement en gezondheidsvaardiger maken? Bekijk de toolkit gezondheidsvaardigheden met video's en voorlichtingsmaterialen, zoals de map 'Begrijp je lichaam'.

kennispleinchronischezorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten