Uitwisselbijeenkomsten Meditta over diabetes en patiëntenportaal

Zorggroep Meditta organiseert uitwisselbijeenkomsten voor mensen met diabetes over hun dagelijks leven met de ziekte, zelfmanagement en de mogelijkheden van een patiëntenportaal.

Wat is het?

Een interactieve bijeenkomst waarbij mensen met diabetes vertellen over hun dagelijks leven met de ziekte. Hoe komen zij aan hun informatie? Welke vragen hebben zij? Wat is voor hen belangrijk? De zorgverleners zijn gedurende het eerste  deel van de bijeenkomst toehoorder. In het tweede deel bekijken patiënten, huisartsen en praktijkondersteuners gezamenlijk het patiëntenportaal. Op laptops verkennen ze de mogelijkheden en delen hun bevindingen met de groep. Gaan ze het gebruiken? Welke tips hebben zij? Vervolgens vertelt een huisarts of praktijkondersteuner over zijn ervaringen met zorg en ondersteuning op afstand.

Doel

Het doel is tweeledig. Enerzijds: meer inzicht krijgen in de wensen en behoeften van mensen met diabetes. Met name op het gebied van zelfmanagementondersteuning en zorg op afstand. Anderzijds: mensen met diabetes informeren over de mogelijkheden van online zorg en ondersteuning.

Resultaten

Aanvankelijk waren enkele deelnemers terughoudend over het gebruik van een patiëntenportal. Voor hen was de informatie die ze van hun zorgverlener kregen voldoende. Ook waren ze onbekend met de mogelijkheden van het systeem. De vergelijking met online bankieren en online een reis boeken zorgde voor een nieuwe kijk op het patiëntenportaal. Waarom zou je als patiënt de zaken rond je gezondheid niet online regelen?

Na een verkenning van het portaal zagen de deelnemers persoonlijke voordelen en werden enthousiast. De meeste mensen met diabetes zijn het platform na de bijeenkomst ook daadwerkelijk gaan gebruiken. Enkele deelnemers met diabetes waren al bekend met het portaal. Zij stelden voor om voor mensen met weinig computerervaring ondersteuning aan te bieden. De zorgverleners stelden zich open op in de discussie: ‘voor ons is het ook nieuw en we willen er samen met u van leren’. De groep ging gezamenlijk op zoek naar gewenste verbeteringen voor goede online zorg en ondersteuning.

In oktober 2014 maakten 240 mensen met diabetes gebruik van het platform. Iedere bijeenkomst leverde nieuwe aanmeldingen op. De bijeenkomsten krijgen in 2015 een vervolg. 

Succesfactoren

  • Informatie-uitwisseling tussen mensen met diabetes en zorgverleners over eigen regie en optimale (online) ondersteuning. 
  • Zorgverleners krijgt meer inzicht in de manier waarop mensen met diabetes regie voeren en wat ze daarbij nodig hebben.
  • Mensen met diabetes geven aan dat ze hun zorgverlener zien als coach en belangrijke informatiebron.
  • Mensen met diabetes voelen zich gehoord en betrokken.
  • Bekend maakt bemind: het zelf uitproberen van het patiëntenportaal zorgt voor een grotere interesse in de e-health-toepassing. 

Initiatiefnemers

Zorggroep Meditta nam het initiatief voor deze bijeenkomsten en is positief over de resultaten. Het concept wordt in de Westelijke Mijnstreek en Midden-Limburg ingezet. Het kernteam van Meditta: ‘Wij zien dat deze aanpak mensen met diabetes aanspreekt. Huisartsen, praktijkondersteuners en wijzelf waren verrast over wat er tijdens de bijeenkomst gebeurde. Door te luisteren en ruimte te geven aan de deelnemers voelen zij zich vrij om informatie en ervaringen te delen. Ook gaan ze zelf actief op zoek naar de mogelijkheden van online zorg en ondersteuning. Aan het einde van de bijeenkomsten geven 9 van de 10 deelnemers aan het Meditta GezondheidsPlatform te gaan gebruiken. Zij nemen duidelijk de regie’.

Verder lezen

kennispleinchronischezorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten