Kapstok: eerste lijn en welzijn werken samen aan mantelzorgondersteuning

Hoe kunnen eerstelijns zorg- en welzijnsprofessional mantelzorgondersteuning samen vormgeven? In Emmen is een mix van producten en bijeenkomsten ingezet op bewustwording en het bespreekbaar maken van mantelzorg.

Wat is het?

Binnen het project ‘Kapstok: Samenwerken rondom mantelzorg in Emmen’ zijn onder andere netwerkbijeenkomsten georganiseerd waarin eerstelijnszorgverleners, welzijnswerkers, wmo-consulenten, vrijwilligers en mantelzorgers elkaar ontmoetten.

 

Tijdens de netwerkbijeenkomsten werd besproken wat mantelzorg is, hoe je mantelzorgers kunt opsporen en hoe je kunt signaleren wat hun draaglast en draagkracht is. Maar ook wat andere hulpverleners inbrengen en hoe je naar elkaar kunt doorverwijzen.

Doel

Mantelzorgers eerder in beeld krijgen en hen adequater ondersteunen om overbelasting te voorkomen. Met korte lijnen tussen de betrokken partijen.

Resultaten

Het project heeft bijgedragen aan de bewustwording en het bespreekbaar maken van mantelzorg en daarmee aan het voorkomen van overbelasting van mantelzorgers. De belangrijkste winst is dat eerstelijnszorgverleners en welzijnswerkers elkaar hebben leren kennen, dat er korte lijnen zijn ontstaan en dat er veel meer mantelzorgers in beeld zijn.

Uit het evaluatieonderzoek blijkt dat eerstelijnsprofessionals nu meer aandacht hebben voor mantelzorgers en vaker doorverwijzen naar welzijn en het Zorgloket. Driekwart van de ondervraagde eerstelijnsprofessionals geeft aan dat daarmee de kwaliteit van ondersteuning aan mantelzorgers is verbeterd.

De ervaringen en resultaten van Project Kapstok zijn tijdens expertmeetings over de evaluatie van de LHV-toolkit ‘Mantelzorg in de huisartspraktijk’ overgedragen aan beleidsmedewerkers van LHV, NHG, Expertisecentrum Mantelzorg en Mezzo.

Succesfactoren

  • eerstelijnszorg, welzijn en mantelzorg met elkaar in contact brengen
  • leren van elkaar (elkaar de weg wijzen)
  • goed afgestemde mix van producten en bijeenkomsten gefocust op bewustwording

Initiatiefnemers

Initiatiefnemes van het project Kapstok zijn: Zuid Oost Drentse Huisartsen Coöperatie (ZODHC), Icare Thuiszorg, Welzijnsgroep Sedna, Gemeente Emmen en Veranda Advies. Projectleider: Drs. Marianne Nijhout MBA (Veranda Advies). Het project is mede gefinancierd vanuit het ZonMw-programma Op één lijn, dat zich richt op samenwerking en organisatieontwikkeling in de in de eerstelijnszorg.

Verder lezen

Meer goede voorbeelden over mantelzorg

kennispleinchronischezorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten