Educatief praktijkbezoek mantelzorgondersteuning

Weet je als huisarts welke mantelzorgers in jouw praktijk overbelast dreigen te raken? Welke klachten houden daarmee verband? Naar wie kun je doorverwijzen bij vermoedens van overbelasting en hoe kun je hen ondersteunen? Mantelzorgorganisaties gaan op educatief praktijkbezoek bij  huisartsenpraktijken.

Wat is het?

De methodiek Educatief Praktijkbezoek van ZorgOptimalisatie Noord-Holland (ZONH) wordt ingezet om te voorkomen dat mantelzorgers zelf zorgvrager worden. De zorg van mantelzorgers wordt zwaarder door de transitie van AWBZ naar WMO. Mantelzorgers kunnen hierdoor sneller overbelast raken en fysieke en psychische klachten krijgen. Huisartsen moeten meer zicht krijgen op de onderliggende oorzaak van deze klachten en de weg weten naar ondersteunende mantelzorgorganisaties. Zo kunnen zij (dreigende) overbelasting bij mantelzorgers signaleren en op tijd ingrijpen.

Er zijn allerlei organisaties die mantelzorgers kunnen ondersteunen. De stap naar mantelzorgondersteuning wordt vaak niet gezet, omdat mantelzorgers zich niet altijd bewust zijn van (de oorzaak van) hun overbelasting. Ook willen zij soms liever niet dat bekend wordt dat zij de zorg voor hun naaste niet meer aankunnen. Het project is gestart in 2014 en eind 2015 afgerond. Het project is gefinancierd door de Provincie Noord-Holland.

Doel

Voorkomen dat mantelzorgers zelf zorgvrager worden door huisartsen bewuster te maken van klachten die verband houden met overbelasting. Lage rugpijn of slaapproblemen worden niet altijd in verband gebracht met mantelzorg.

Aanpak

Consulenten van mantelzorgorganisaties benutten daarvoor de consulttijd van 9 minuten tijdens het spreekuur. De huisarts en het liefst ook de praktijkmedewerkers krijgen handreikingen voor het signaleren van overbelaste mantelzorgers en ontvangen informatie over de ondersteunings- en verwijsmogelijkheden in de buurt.

Resultaten

Door het project zijn veel huisartsen zich bewuster geworden van de mogelijkheden voor signaleren en doorverwijzen van overbelaste mantelzorgers.

Succesfactoren

• De consulenten brengen de boodschap kort, krachtig en herkenbaar over. Daarvoor hebben ze een trainingsmiddag gevolgd.
• Onder andere door gebruik van de LHV-mantelzorgtool is de aansluiting bij de behoefte en de belevingswereld van de huisartsenpraktijk goed.
• Een belangrijke succesfactor is het korte tijdsbestek dat van de huisarts gevraagd wordt. In  negen minuten consulttijd is het educatief praktijkbezoek  afgerond, een zeer effectieve manier om deze doelgroep te bereiken.
• Voor de borging is een vervolgproject gestart. POH’s en assistenten worden nu geschoold om mantelzorgondersteuning in te bedden in de werkwijze van praktijk.

Leerpunt

Om de afspraken voor het praktijkbezoek te maken zijn veel telefoontjes gepleegd. Dat kostte veel tijd. Naast een brief aan de huisartsen om het bezoek aan te kondigen, zou het handig zijn geweest om ook een mail te sturen aan de assistenten zodat ook zij op de hoogte zijn.

Initiatiefnemer

Dit project is een initiatief van de gemeenten Bergen, Beverwijk, Castricum, Haarlem, Heemskerk, Uitgeest en Velsen in samenwerking met de mantelzorgorganisaties MaatjeZ, Mantelzorgcentrum, Socius, Stichting Welzijn Bergen, Tandem en Humanitas Bergen. Het project wordt mogelijk gemaakt door subsidie van de provincie Noord-Holland in het kader van de Regionale Sociale Agenda’s.

Rol ZONH

Na een succesvolle pilot in de gemeente Heiloo (waar alle huisartsen bezocht zijn) heeft ZONH de betreffende gemeenten ondersteund bij het aanvragen van RSA-subsidie voor het vervolg. Daaruit voortvloeiend begeleidt ZONH het project voor alle gemeenten. ZONH begeleidt het projectteam, coördineert de afspraken met zo’n 200 huisartsen en koppelt het resultaat van de bezoeken terug aan de opdrachtgevers.

Wil je meer info over dit project of over de methode educatief praktijkbezoek? Neem contact op met Johan Koehoorn van ZONH of kijk op ZONH.

 

kennispleinchronischezorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten