Versterken samenwerking met mantelzorgers loont

28 januari 2016

Gelijkwaardiger samenwerking, een visie op het samenspel en een sterkere positie van mantelzorgers. Dat zijn de belangrijkste resultaten die zijn geboekt binnen het programma In voor Mantelzorg. Aan het programma deden 80 organisaties uit verschillende zorgsectoren mee.

Binnen In voor Mantelzorg werkten 80 organisaties een jaar lang aan een betere samenwerking tussen beroepskrachten en mantelzorgers. Organisaties werken aan een cultuurverandering waarbij meer ruimte is voor de inbreng van mantelzorgers. Hun werkwijze houdt nu meer rekening met mantelzorgers in bijvoorbeeld zorgplannen en overleg.

Eindrapportage In voor mantelzorgTriadekaart

Zo werkt zorgorganisatie InteraktContour voortaan met de triadekaart tijdens evaluatiegesprekken. Deze aanpak biedt ruimte voor de inbreng van de cliënt, de beroepskracht en de mantelzorger. 'Deze werkwijze is nu vast onderdeel van ons werkproces,' aldus de projectleider bij InteraktContour.

Beelden delen over samenwerking

In voor Mantelzorg heeft een aantal geleerde lessen opgeleverd. Zo is het belangrijk dat de hele organisatie – van bestuur tot facilitaire dienst- oog heeft voor mantelzorgers. Dat medewerkers en mantelzorgers met elkaar in gesprek gaan over wie wat kan doen en hun beelden over samenwerking delen. 'Als ik door de ogen van de mantelzorger kijk, kijk ik heel anders naar zorgverleners. Als beroepskrachten willen we graag zorgen en denken dan soms toch teveel voor anderen,' zegt een medewerker van Thuiszorg Dichtbij. 

Hoe spreek ik een mantelzorger aan?

Ook blijkt dat taal en houding essentieel zijn. Cecil Scholten, programmaleider: 'Dan gaat het bijvoorbeeld om de vraag: hoe spreek ik een mantelzorger aan? Een mantelzorger inzetten voor de zorg sluit niet aan bij de motivatie die mensen hebben om hun naaste te helpen. Zo’n uit-drukking roept vooral weerstand op.' Lees alle resultaten en geleerde lessen in de eindrapportage van In voor Mantelzorg (pdf)

Werkboek Verder in samenwerking

Werkboek Verder in samenwerking met mantelzorgersDe opbrengst van In voor Mantelzorg is gebundeld in het digitale werkboek: 'Verder in samenwerking' (pdf). In dit werkboek vind je 12 thema’s rondom samenwerking tussen mantelzorgers en zorgverleners. Van het Sofa-model tot het zorgleefplan. Ook is er materiaal voor mantelzorgers zelf beschikbaar, zoals een e-learning over het keukentafelgesprek. Ieder thema biedt inspiratie, ervaringen uit de praktijk en verwijst door naar handige tips en tools rond mantelzorg.

Vragen over financiering en regelgeving

Er zijn nog veel vragen over financiering, regels en aansprakelijkheid. Deze opgaven worden voorgelegd aan de branche-, beroeps- en belangenorganisaties. Over wet- en regelgeving in relatie tot mantelzorgers en vrijwilligers in de zorg verschijnt in het voorjaar een notitie.

In voor Mantelzorg

In voor Mantelzorg versterkt de samenwerking tussen beroepskrachten en mantelzorgers met verandertrajecten in 80 organisaties uit verschillende zorgsectoren. Het programma loopt van april 2014 tot de zomer van 2016. Er zijn 3.000 medewerkers en managers bereikt en 6.000 mantelzorgers. De uitvoering is in handen van Vilans en Movisie. Inhoudelijk sluit In voor Mantelzorg aan bij de beleidsbrief ‘Versterken, verlichten en verbinden’ van staatssecretaris Van Rijn (20 juli 2013). De drie beleidsdoelen die daarin centraal staan, vormen de leidraad voor de inhoud van het programma.

Download de eindrapportage van In voor Mantelzorg (pdf)

Meer informatie over mantelzorg

kennispleinchronischezorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten