Nieuw: Toolkit Mantelzorg voor paramedici

28 januari 2016

De nieuwe Toolkit Mantelzorg voor paramedici geeft paramedici concrete handreikingen hoe zij kunnen samenwerken met mantelzorgers en hen kunnen ondersteunen. Want: ziek ben je niet alleen. Goede behandeling en zorg vraagt niet alleen om aandacht voor de cliënt, maar ook voor hun naasten. Zij hebben een belangrijke rol in de zorg en ondersteuning.

Toolkit mantelzorg voor paramediciDe tookit Mantelzorg voor paramedici bestaat uit twee delen. In het algemene deel vind je basiskennis en praktische handvatten voor goede samenwerking met mantelzorgers. Hoe kun je als paramedicus mantelzorgers nog beter in beeld krijgen? En met hen in gesprek gaan over hun rol in de behandeling en ondersteuning van de cliënt? En hoe herken je signalen van overbelasting?

In het verdiepingsdeel van de toolkit vind je informatie en methodieken voor de praktijk van het ondersteunen en coachen van mantelzorgers. Voorbeelden hiervan zijn: motiverende gespreksvoering, oplossingsgericht werken en diverse vragenlijsten om inzicht te krijgen in de (over)belasting van mantelzorgers

Naar de Tookit Mantelzorg voor paramedici (pdf)

Voor wie?

De toolkit is bedoeld voor fysiotherapeuten, ergotherapeuten, oefentherapeuten en andere paramedici die willen samenwerken met mantelzorgers en hen willen ondersteunen.

Gezamenlijk initiatief

De toolkit is geschreven op basis van praktijkervaringen, literatuur en behoeften van beroepskrachten en mantelzorgers. Het is een gezamenlijk initiatief van Expertisecentrum Mantelzorg, Ergotherapie Nederland, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck.

Heb je vragen over de toolkit dan horen wij dat heel graag! Stuur een mail naar Adviseur mantelzorg Wendy van Lier: w.vanlier@vilans.nl

Download de Tookit Mantelzorg voor paramedici (pdf)

Verder lezen

kennispleinchronischezorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten