Mantelzorgers sterkere positie door In voor Mantelzorg

08 oktober 2015

Organisaties die meedoen aan In voor Mantelzorg hebben de samenwerking tussen beroepskrachten en mantelzorgers verbeterd. Mantelzorgers hebben een sterkere positie, het contact en de informatievoorziening zijn verbeterd en is er meer oog voor het voorkomen van overbelasting van mantelzorgers.

Goede resultaten In voor Mantelzorg

'De deelnemende zorgorganisaties zijn hard aan het werk', zegt programmaleider Cecil Scholten. 'De resultaten hiervan zijn al duidelijk zichtbaar. Vrijwel alle organisaties zijn in staat gebleken een beweging op gang te brengen. Zowel op de werkvloer als in de bestuurskamer. Zo zien we dat een visie wordt neergelegd op het samenspel tussen mantelzorgers en beroepskrachten.'

Lessen voor beter resultaat

De trajecten leveren ook een aantal lessen op. Zo is het effect groter als mantelzorgers vanaf het begin zijn betrokken bij de planvorming en uitvoering. Voor een goede borging van resultaten is het essentieel dat mantelzorg een integraal onderdeel van de zorgverlening is. Anita Peters, mede-programmaleider benadrukt ook het belang van focus op cultuurverandering. 'Aandacht voor mantelzorgers en gelijkwaardig samenwerken is niet even een trucje dat je doet met wat tools of gesprekstechnieken. Het vraagt een andere attitude van de beroepskracht en een organisatiecultuur die ruimte biedt om van elkaar te leren.'

Deelnemers In voor Mantelzorg

Tachtig zorgorganisaties werken met de verandertrajecten van 'In voor Mantelzorg'. Met als doel de samenwerking tussen beroepskrachten en mantelzorgers te verbeteren. Lees meer over de deelnemers uit de eerste lijn. In voor Mantelzorg ging van start in april 2014 en wordt afgerond in het najaar van 2015. De uitvoering is in handen van Vilans en Movisie.

Download 'Tussenrapportage In voor Mantelzorg juni 2015' (pdf)

Van Rijn: 'Maak het mantelzorger makkelijk'

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) onderstreept het belang van mantelzorg in zijn voortgangsrapportage Informele zorg aan de Tweede Kamer. Van Rijn: 'Mantelzorg is soms heel zwaar. Daarom moeten we alles uit de kast halen om het voor hen iets makkelijker te maken. Dat begint met goed informeren over alle mogelijkheden voor hulp en ondersteuning die er zijn in een gemeente. Maar ook zorgen dat mantelzorgers altijd een volwaardige plek aan tafel hebben als het gaat over de zorg voor hun dierbaren, of dat nu thuis of in een instelling is.'

Informate over respijtzorg 

Respijtzorg biedt mantelzorgers de mogelijkheid hun zorgtaken tijdelijk aan een ander over te dragen. Daardoor kunnen zij de zorg beter volhouden. De signalen van mantelzorgers die - bijvoorbeeld bij Mezzo, de landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg - binnenkomen, benadrukken het belang van toegankelijke respijtzorg. Daarom heeft de staatssecretaris met Mezzo afgesproken de bestaande respijtwijzer te verbeteren. Mantelzorgers krijgen op een eenvoudige manier zicht op de respijtmogelijkheden die er in hun omgeving zijn.

Kabinet verruimt zorgverlof

Het kabinet verruimt per 1 juli 2015 het zorgverlof. Dan is ook mogelijk om vrij te nemen om voor broers, zussen, grootouders, kleinkinderen, huisgenoten of bekenden te zorgen. Tijdens dat verlof krijgt de werknemer minstens 70 procent van het salaris betaald. Een publiekscampagne om mensen hierover te informeren is in volle gang. Lees meer over de nieuwe regeling.

kennispleinchronischezorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten