SCP:1 op de 10 mantelzorgers heeft ondersteuning nodig

17 december 2015

Ruim 4 miljoen mensen in Nederland geven mantelzorg: 1 op de 3 volwassen Nederlanders. De meeste mantelzorgers gaat het helpen goed af. 1 op de 10 vindt het bieden van mantelzorg een te hoge belasting. Voor hen is goede ondersteuning belangrijk. Ook is het kunnen delen van hulp met anderen of met professionals van groot belang. Daarom is het nodig dat zorgprofessionals goed samenwerken met de mantelzorger. Dit blijkt uit recent onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) Informele hulp: wie doet er wat? Over de omvang, aard en kenmerken van mantelzorg en vrijwilligerswerk in de zorg en ondersteuning.

Signaleren van overbelaste mantelzorgers

MantelzorgerNiet alle mantelzorgers zijn volgens de onderzoekers even goed in beeld bij beroepskrachten. Vaak lijkt ondersteuning pas in beeld te komen als mensen al overbelast zijn. Degenen die ondersteuning nodig hebben, beseffen onvoldoende dat dit mogelijk is en zullen soms meer proactief benaderd moeten worden. Huisartsen en sociale wijkteams kunnen hierin een signalerende rol spelen, maar ook o.a. geriaters, verpleegkundigen en thuiszorgmedewerkers.

Samenwerking met thuiszorg kan beter

Mantelzorgers die samenwerken met professionals van de thuiszorg of van de wijkverpleging zijn daar lang niet altijd positief over. 29 Procent van de mantelzorgers zegt zelden of nooit te kunnen meebeslissen over de zorg voor hun dierbare. Ruim een derde van de mantelzorgers vindt dat de thuiszorg of de wijkverpleegkundige zelden tot nooit oog voor hen heeft. Het SCP suggereert dat organisaties hun beroepskrachten expliciet de taak zouden kunnen geven om mantelzorgers te ondersteunen.

Tools voor betere samenwerking

Wendy van Lier, expert informele zorg bij Vilans: 'Ik zie dat steeds meer professionals en organisaties zich bewust zijn van het belang van een goede samenwerking tussen professionals en mantelzorgers. Diverse hulpmiddelen kunnen professionals helpen de samenwerking met en ondersteuning van mantelzorgers te verbeteren. Bekijk bijvoorbeeld de Toolkit Mantelzorg in de huisartsenpraktijk en de onlangs verschenen Toolkit Samenwerken met mantelzorgers; zo werkt het! voor thuiszorgteams.

Bereidheid tot hulp geven

Aan niet-actieven, mensen die geen hulp geven, is gevraagd of zij hulp zouden kunnen en willen geven. Ongeveer twee derde zegt bereid te zijn om hulp te geven. Bijna de helft zegt alleen incidenteel te willen helpen. Het onderzoek van het SCP is gebaseerd op ruim 7.000 enquêtes met mantelzorgers, vrijwilligers in zorg en welzijn en 'niet-actieven' eind 2014. Het rapport beschrijft wie er informele hulp geven en wat hun ervaringen zijn. En geeft antwoord op vragen als: Aan wie geven zij hulp?  Waarom doen ze dat?  Met wie delen zij die hulp? En krijgen zij hierbij ondersteuning? Download de SCP-publicatie Informele hulp: wie doet er wat?

Verder lezen

kennispleinchronischezorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten