Mantelzorgspel eerstelijns zorg

Met het mantelzorgspel kunnen professionals in de eerste lijn meningen, ervaringen en knelpunten in het contact met mantelzorgers uitwisselen. Het spel is te gebruiken tijdens teamoverleggen, intervisie of trainingen. Het spel is een soort ganzenbord en bestaat uit drie soorten vragen: casusvragen, stellingvragen en kennisvragen. Een leuk en leerzaam spel om professionals bewust te maken van de noodzaak tot een goede samenwerking met mantelzorgers.

Het mantelzorgspel is bestemd voor professionals in de eerste lijn, zoals huisartsen, praktijkondersteuners, praktijkverpleegkundigen, fysiotherapeuten, maar ook voor  maatschappelijk werkers, psychologen, thuiszorgmedewerkers, wijkverpleegkundigen, ouderenadviseurs, mantelzorgconsulenten en woonbegeleiders (2014).

Bestel het Mantelzorgspel eerstelijns zorg


Voor wie: Eerstelijns zorgverleners
Aantal pagina’s / duur: N.v.t.
Ontwikkeld door: Movisie / Vilans
Kosten: €19,50

kennispleinchronischezorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten