Article Header Image

Sociale wijkteams

Veel gemeenten kiezen voor sociale (wijk)teams om de toegang tot zorg en ondersteuning in de WMO goed te organiseren. In deze teams werken generalisten samen met specialisten om een passend antwoord te bieden op ondersteuningsvragen van inwoners. De wijkteams zijn inmiddels grotendeels ingericht, maar nog volop in ontwikkeling.

Als wijkteam opereer je in een netwerk van lokale partijen, samen met aanbieders van zorg en welzijn, huisartsenpraktijken, sportverenigingen, woningbouwcoöperaties, politie en scholen. In de praktijk zien we dat de wijkteams verschillen in samenstelling en werkwijze.

Er zijn nog veel vragen, zoals: Wat is de rol van de generalist, de specialist en de T-shaped professional? Hoe ontstaat een optimale samenwerking bínnen de wijkteams? Welke keuzes maken wijkteams in de samenwerking met specialisten?  Wat is de rol van de wijkverpleegkundige in relatie tot wijkteams? En: hoe weet je nu of het werkt? Je leest er meer over in dit thema.

kennispleinchronischezorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten