Stappenplan Hospital Elderly Life Program (HELP)

Het Hospital Elder Life Program (HELP) verkleint het risico op een delier bij kwetsbare ouderen tijdens een ziekenhuisopname. Drie ziekenhuizen In Nederland hebben proefgedraaid met het HELP-programma. Ze werden hierin begeleid door het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU). Vilans maakte op basis van deze ervaringen een stappenplan voor ziekenhuizen die het HELP-programma willen implementeren.

Stappenplan HELP-programma

Wat is een delier?

Als kwetsbare ouderen in het ziekenhuis belanden, lopen ze het risico een delier te krijgen: acute, tijdelijke verwardheid. Een delier is voor de patiënt en zijn omgeving een nare en soms angstige ervaring. Het leidt veelal tot een langere opnameduur.

Het Hospital Elder Life Program (HELP)

Het Hospital Elder Life Program (HELP) is ontwikkeld in de Verenigde Staten en werkt met geschoolde vrijwilligers. Zij worden ingezet om kwetsbare ouderen te begeleiden. Bijvoorbeeld door het invullen van een oriëntatiebord, een spelletje spelen, de krant lezen, een stukje lopen of gezelschap bieden bij de maaltijd.

Voordelen van het HELP-programma

  • Voorkomen van lichamelijke achteruitgang, wat kan leiden tot een delier.
  • Verbeteren van de kwaliteit van zorg voor ouderen in het ziekenhuis.

Doel en opbrengsten HELP-Programma

In de Factsheet Hospital Elderly Life Program (HELP) lees je meer over de doelen, ervaringen en resultaten van het HELP-Programma. Ook kun je de van de resultaten van de pilot bij drie Nederlandse ziekenhuizen opvragen. Op het HELP-symposium op 20 februari, maakten onderzoekers van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) de resultaten van de pilot bekend op het gebied van doelmatigheid, toegevoegde waarde en kosteneffectiviteit. Vraag de presentaties op door een mail te sturen naar info@kennispleinchronischezorg.nl.

Advies- en implementatiepakket

Vilans biedt een compleet advies- en implementatiepakket aan voor ziekenhuizen, met een gedetailleerd draaiboek, diverse scholingsmaterialen, een oriënterend adviesgesprek en een trainingsprogramma. Neem voor een vrijblijvend adviesgesprek contact op met expert ouderenzorg Ruth Pel (06) -22 80 96 60 of R.Pel@Vilans.nl

Download het Stappenplan Hospital Elderly Life Program (HELP) (pdf)

Materialen bij het stappenplan

Bij dit stappenplan zijn gratis materialen verschenen, die ziekenhuizen kunnen inzetten bij implementatie:


Voor wie: Eerstelijns zorgverleners, Bestuurders / managers
Aantal pagina’s / duur: 11 pagina’s
Ontwikkeld door: Vilans
Kosten: Gratis

kennispleinchronischezorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten