Handreiking Kwetsbare ouderen in de eerste lijn

Handreiking die de kernelementen beschrijft van een multidisciplinaire, programmatische aanpak voor kwetsbare ouderen. De handreiking is ontwikkeld op initiatief van verschillende personen en partijen uit de extramurale ouderenzorg.

Zelf keuzes maken

Handreiking kwetsbare ouderenUitgangspunt van de handreiking is dat ouderen zelf hun keuzes maken over de aard en mate van ondersteuning die zij wensen. Idealiter resulteert dit in een aanpak die zelfregie ondersteunt. De hulpverlener begeleidt de oudere bij het maken van zijn keuzes door zich te verdiepen in diens wensen en behoeften.

Multidisciplinaire samenwerking

In de zorg voor kwetsbare ouderen heeft een multidisciplinaire aanpak de voorkeur. Hierbij werken verschillende disciplines samen, bijvoorbeeld: huisarts, praktijkverpleegkundige, thuiszorgmedewerker, ergotherapeut, fysiotherapeut, logopedist, diëtist en maatschappelijk werker. Als dat een te grote stap is, kun je ook klein beginnen. De huisarts en de praktijkverpleegkundige kunnen samen al een heel eind komen. Vaak gaat het pas echt goed lopen als meer disciplines meedoen. Een multidisciplinaire aanpak vraagt goede afstemming, vaak gebeurt dit in een multidisciplinair overleg (MDO).

Download de Handreiking Kwetsbare ouderen (pdf) 

Bekijk ook de Infographic Kwetsbare ouderenVoor wie:
Eerstelijns zorgverleners, Bestuurders / managers
Aantal pagina’s / duur: 44 pagina’s
Ontwikkeld door: Vilans in samenwerking met diverse partijen uit de extramurale ouderenzorg
Kosten: Gratis

 

kennispleinchronischezorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten