Specialist ouderengeneeskunde in de huisartsenpraktijk

Kwetsbare ouderen hebben vaak meerdere aandoeningen. Huisartsen kunnen deze ingewikkelde problematiek niet altijd ontrafelen. Daarom zetten Huisartsen Coöperatie Zorg NU en ketenzorg dementie bij complexe zorgvragen specialisten ouderengeneeskunde (SO) in.

Geheugenproblemen, onrust, incontinentie, risico op vallen. Voor de huisarts is het vaak lastig om met deze (vage) klachten van ouderen om te gaan. Een analyse kost bovendien veel tijd. Toch zal de huisarts in de toekomst meer met deze doelgroep te maken krijgen. Ouderen blijven immers langer thuis wonen.

Multidisciplinaire zorg

Verschillende partijen in de extramurale ouderenzorg hebben met elkaar een handreiking voor thuiswonende kwetsbare ouderen opgesteld. Proactieve en multidisciplinaire zorg staan hierbij centraal, bijvoorbeeld in de vorm van ketens en netwerken.

Andere aanpak nodig

Huisarts Eugenie Hodes

‘Voor kwetsbare ouderen in de eerste lijn is inderdaad een andere aanpak nodig’ stelt huisarts Eugenie Hodes, lid van de Huisartsen Coöperatie Zorg NU in Noord-West Utrecht. ‘Daarom zijn we twee jaar geleden met deze pilot gestart.’

Complexe zorg

Bij complexe zorgvragen schakelt Hodes nu regelmatig specialist ouderengeneeskunde (SO) Saskia van der Geest in. ‘SO’s werken in een verpleeghuis. Ze zijn gewend om naar alle deelgebieden te kijken’, licht ze toe. Hodes verzocht haar, onder andere, langs te gaan bij een 94-jarige mevrouw die vaker bij de huisarts kwam met allerlei lichamelijke klachten. Denk aan pijn op de borst, kortademigheid en gewrichtspijn. De mevrouw was ook al, zonder resultaat, bij diverse specialisten in het ziekenhuis geweest.

Cognitie en hersenfuncties

SOG Saskia van der Geest

‘Ik kijk hoe de mevrouw loopt, koffie zet en vraag naar haar sociale contacten’ vertelt Van der Geest. ‘Dat geeft mij veel informatie over haar cognitie en hersenfuncties. Bovendien is ze veel opener en meer op haar gemak in haar eigen omgeving. Het werd me al snel duidelijk dat ze ook depressieve klachten heeft. Daar heeft ze anti-depressiva voor gekregen.’

Screening kwetsbare ouderen

Bij de pilot zijn vijf huisartsenpraktijken en vier SO’s betrokken. Het project behelst meer dan alleen de inzet van SO’s. Hodes: ‘We willen een proactieve aanpak voor kwetsbare ouderen ontwikkelen. Dat betekent dat we alle ouderen bezoeken en de problemen die er zijn in kaart brengen. Zodat we alvast actie kunnen ondernemen voordat het kaartenhuis straks ineen stort. Het kan ook zijn dat we in plaats van een SO een fysiotherapeut of diëtiste langs sturen.’

Minder vaak naar het ziekenhuis

Uit de evaluatie bleek dat de ouderen het prettig vinden om thuis bezocht te worden. Ook gingen ze minder vaak naar het ziekenhuis waardoor hun ongemak bespaard blijft. Bovendien worden er kosten bespaard. Hodes: ‘Een van de doelen is ook dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Maar dat gegeven is lastig te meten.’ Bovendien is er een duurzame samenwerking opgestart tussen de SOG en de huisarts. Hodes: ‘Voorheen wisten we niet zo goed van elkaar wat we deden. En ook niet dat we elkaar zo goed zouden kunnen gebruiken.’

Samenwerkingsvormen

Vilans was bij deze pilot betrokken met als doel: gezamenlijk kennis ontwikkelen over samenwerkingsvormen tussen huisartsenpraktijken / sociale wijkteams en specialisten. Vilans organiseerde onder andere enkele kennissessies, waarbij opgedane ervaringen en resultaten uitgewisseld werden.

Tips voor huisartsen

Eugenie Hode: 'Begin klein en zoek contact met SO's die hiervoor open staan.' Hodes erkent dat het uitvoeren van het project veel tijd kost. ‘Als huisarts moet je wel een praktijkondersteuner hebben die werkzaamheden kan overnemen. Maar het voordeel is dat je niets meer hoeft uit te zoeken als er straks wel wat gebeurt.’

Verder lezen

kennispleinchronischezorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten