Proactieve ouderenzorg in De Bilt

Als twee moderne Florence Nightingales timmeren Petra Cornelis en Leonie Bosch-van den Berg aan de weg. De praktijkverpleegkundigen ouderenzorg twitteren, verzorgen gastlessen en spreken op symposia. Hun advies: ‘investeer in contacten, korte lijntjes zijn cruciaal’
 
Praktijkverpleegkundigen Petra Cornelis en Leonie Bosch-van den Berg van Gezondheidscentrum De Bilt bouwden de afgelopen jaren intensief aan een levendig geriatrisch netwerk. Leonie: ‘We weten precies wie we waarvoor kunnen benaderen. Dat is cruciaal voor goede ouderenzorg. Korte lijntjes zijn belangrijk nu de complexiteit in de thuissituatie toeneemt.’

Samenwerken gaat niet vanzelf

In het begin, toen ze de samenwerking opzochten, was er sprake was van concurrerende belangen. Door elkaar beter te leren kennen is er veel veranderd. ‘We verwijzen nu gemakkelijker naar elkaar door.’ Structureel overleg met huisartsen en de gemeente is niet altijd vanzelfsprekend. Hier hebben Petra en Leonie veel in geïnvesteerd.

Geen dubbel werk

Inmiddels zitten ze wekelijks om de tafel met huisartsen, de thuiszorg en het maatschappelijk werk. En nemen ze deel aan een gemeentelijk overleg met Wmo-medewerkers en ouderenadviseurs. Petra: ‘Het is belangrijk om breed te kijken en de zorg voor ouderen goed af te stemmen. Wat is er nodig? Wie doet wat? Hoe benut je elkaar? Zo voorkom je dubbel werk.’

Om U

Vanuit het Nationaal Programma Ouderenzorg waren Petra en Leonie betrokken bij het project ‘Om U’. Een driejarig project waarin geëxperimenteerd werd met proactieve ouderenzorg. De methode bestond uit vroege opsporing en monitoring van kwetsbare ouderen en het aanbieden van een gestructureerd zorgprogramma. Uit de evaluatie bleek dat de kwaliteit van de zorg verbeterd was en de kosten gedaald.

Van reactief naar proactief

Is er sinds Om U veel veranderd? Petra: ‘Voorheen werkten we meer reactief. We gingen veelal pas bij iemand langs als er acute zorg nodig was. Nu hebben we dankzij het screeningsinstrument U-Prim de kwetsbare ouderen beter in het vizier en gaan we proactief op huisbezoek. De huisarts ziet door de positieve resultaten de meerwaarde in van de praktijkverpleegkundige ouderenzorg en durft een stukje zorg los te laten.’ Leonie voegt daaraan toe: ‘Het aantal crisissituaties en spoedopnames is afgenomen. En als er een spoedopname is, verloopt het soepeler.’

Sociaal netwerk

In hoeverre doen jullie al een beroep op het sociale netwerk? Leonie: ‘We zien dat mantelzorgers vaak overbelast zijn. Dan kijken we naar het sociale netwerk van de patiënt en daarbuiten. We houden familiegesprekken en kijken of we vrijwilligers, betaalde mantelzorgers of dagopvang kunnen inzetten. Waar nodig zetten we interventies uit.’

Knelpunten

Waar lopen jullie tegenaan? ‘Om ons werk goed te kunnen doen hebben we structurele financiering nodig en goede ICT-ondersteuning. Vanuit het project Om U was er voldoende financiering en bezetting. Helaas heeft dat nog geen gestructureerd vervolg gekregen. Het vraagt nu elk jaar weer opnieuw afstemming met de zorgverzekeraar om de financiering rond te krijgen.

Profileer jezelf

Tot slot: hebben jullie nog tips voor collega’s? ‘Profileer jezelf als een zelfstandige professional.’ Dat de dames zelf het goede voorbeeld geven, blijkt uit een waslijst van wat ze allemaal doen: lezingen geven, spreken op symposia, gastlessen verzorgen, lesmateriaal schrijven, twitteren, etc. ‘We vinden het ontzettend leuk om dit allemaal te doen en blijven ons actief inzetten voor de ouderenzorg.’

kennispleinchronischezorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten