Transmurale zorg ouderen redt levens

16 februari 2016

Fors minder ouderen sterven na een acute ziekenhuisopname als ze thuis nazorg krijgen van een wijkverpleegkundige. Vooral kwetsbare 80-plussers die na een opname voor longontsteking of een delier weer thuis komen, hebben baat bij deze nazorg.

Transmurale zorg voor kwetsbare ouderenVeel ouderen krijgen deze nazorg niet, zegt hoogleraar ouderengeneeskunde Sophia de Rooij van het Universitair Medisch Centrum Groningen in Trouw. Zonder nazorg overlijdt ruim 30 procent van de ouderen binnen honderd dagen. Slechts 29 Nederlandse ziekenhuizen bieden transmurale zorg, in de vorm van nazorg door de wijkverpleging. Volgens van Rooij krijgen veel ouderen bij ontslag de boodschap: ‘U kunt naar huis, veel succes! Uw huisarts krijgt een brief van ons. Als u nog vragen heeft, kunt u ons altijd bellen.’

Veel ouderen ontredderd na ziekenhuisontslag

Uit de studie van Sophia de Rooij en AMC-collega Bianca Buurman onder 674 ouderen blijkt dat veel ouderen na ontslag uit het ziekenhuis ontredderd zijn. De helft van de ouderen in het onderzoek ontving na ontslag de gebruikelijke (geringe) zorg. ‘Zij zitten ineens thuis met nieuwe medicijnen en papieren, hun huisarts weet er nog niet zoveel van, over tien dagen moeten ze op controle, maar ze weten niet of hun dochter dan kan rijden’, zo beschrijft de hoogleraar hun situatie.

De wijkverpleegkundige houdt vinger aan de pols

De andere helft van de ouderen kreeg ondersteuning van een wijkverpleegkundige. Die haalde de patiënten in het ziekenhuis op, bracht hen naar huis en bezocht ze daarna nog twee keer. Bij de bezoeken hield de wijkverpleegkundige een vinger aan de pols. Het medicijngebruik werd nagekeken en indien nodig werd de huisarts, specialist, thuiszorg of de mantelzorger ingeschakeld. Dankzij deze nazorg bleven patiënten langer leven. ‘Als de wijkverpleegkundige 16 ouderen bezoekt, voorkomt ze één sterfgeval’, aldus De Rooij. Lees ook het blog van huisarts Ruben de Kuyper over transmurale zorg: patiënten worden er beter van.

Transmurale Zorgbrug

De samenwerking tussen ziekenhuis en wijkverpleegkundige is onderdeel van het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO). De studie van de Rooij en Buurman komt voort uit het project de Transmurale Zorgbrug en is gefinancierd door het NPO. Zowel de Rooij en Buurman zijn projectleiders van het project en actief binnen het NPO. BeterOud is het nieuwe platform waarop de resultaten en ervaringen van het NPO worden gedeeld. Transmurale zorg en samenwerking zijn hierin belangrijke thema's.  

Beginnen met transmurale zorg?

BeterOud organiseert bijeenkomsten om ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties en revalidatieafdelingen van verpleeghuizen die aan de slag willen of al bezig zijn met de Transmurale Zorgbrug verder te helpen. Bianca Buurman en Sophia de Rooij geven tijdens deze bijeenkomsten advies, collega’s delen ervaringen en we komen tot oplossingen voor eventuele drempels bij de implementatie van de zorgbrug in jouw regio. Op 14 maart, 3 oktober en 5 december vinden de volgende bijeenkomsten plaats. Meld je nu aan voor deze bijeenkomsten. Binnenkort verschijnt een e-learning die samen met de Rooij en Buurman is ontwikkeld.

Verder lezen

kennispleinchronischezorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten