Samenwerking huisarts en specialist ouderengeneeskunde in Zuidoost-Brabant

17 maart 2016

In Zuidoost-Brabant werkt zorgaanbieder De Zorgboog samen met huisartsenorganisaties aan een nieuw samenwerkingsmodel voor huisartsen en de specialisten ouderengeneeskunde. Een initiatief van het regionale VVT-platform en het VWS-programma ‘Waardigheid- en trots’.

De bekostiging van de Specialist Ouderengeneeskunde (SO) komt momenteel uit verschillende regelingen. Deels valt deze onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) en deels onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze versnipperde en onduidelijke financiering zorgt voor knelpunten bij het inzetten van de SO. Op de website Waardigheid & Trots  lees je meer over de bekostiging van de specialist ouderengeneeskunde buiten de verpleeghuizen. 'Waardigheid en Trots' is het vernieuwingsprogramma van VWS om de kwaliteit van zorg voor ouderen in de verpleeghuizen te verbeteren.

Patiëntengroep kwetsbare ouderen 

Samenwerking rond kwetsbare ouderen - specialist ouderengeneeskundeBij het project Medische Ouderenzorg in Zuidoost-Brabant zijn 3.323 kwetsbare ouderen betrokken, verbonden aan 103 huisartsenpraktijken van de zorggroepen PoZoB, DOH, Elan/RHV Helmond e.o. en SGE. Daarnaast gaat het om ouderen in kleinschalige woonvormen en moderne woonzorgcomplexen voor mensen met een Wlz-indicatie.

Samenwerking tijdens ANW-uren

Het project spitst zich toe op samenwerking tijdens de avond-, nacht- en weekenduren (ANW-uren) en samenwerking rond ouderen in kleinschalige woonvormen. In de zorg overdag weten de professionals elkaar over het algemeen steeds beter te vinden. Dat is anders tijdens de ANW-uren en bij de kleinschalige woonvoorzieningen.

Vragen op de huisartsenpost

‘De ene huisartsenpraktijk is heel erg betrokken bij de zorg voor ouderen en in de andere praktijk ligt de focus op andere aandachtsgebieden binnen het huisartsenvak’, zegt Gerben Welling, voorzitter bestuur Huisartsenposten Oost-Brabant. ‘Al die huisartsen draaien in de ANW-uren diensten op de huisartsenpost en een deel van hen krijgt patiënten aangeboden met vragen over ouderdom en kwetsbaarheid waarmee ze minder goed uit de voeten kunnen. Ook is niet altijd duidelijk of men ergens woont met een opname-indicatie of gewoon als huurder met thuiszorg.’

Geen rapport; gewoon regelen

Om hierin verbetering te brengen, met als uitgangspunt dat huisartsen gebruik kunnen maken van de kennis van specialisten ouderengeneeskunde, is dit project opgezet. Henri Plagge, voorzitter van de raad van bestuur van De Zorgboog: ‘Sommige partijen hebben over deze materie al zes keer hetzelfde rapport uitgebracht, wij wilden het gewoon regelen door er een heldere visie op te ontwikkelen met de betrokken professionals. Met als uitkomst de specialist ouderengeneeskunde op consultatiebasis beschikbaar te hebben voor de huisarts, vooral voor de ANW-uren. En voor mensen met een opname-indicatie in een kleinschalige woonvorm een model voor samenwerking tussen de huisarts en de specialist als beiden betrokken zijn bij de medische zorg voor de oudere.'

Meerwaarde consultatie specialist ouderengeneeskunde

Volgens Welling was iedereen het snel eens over de meerwaarde van de consultatie van een specialist ouderengeneeskunde in de ANW-uren. ‘Door snel antwoord op vragen te krijgen kun je voorkomen dat een huisarts tijdens de dienst veel energie moet steken in het zoeken van een oplossing en de patiënt dan maar instuurt naar de afdeling spoedeisende hulp van het ziekenhuis. Geen geruststellende omgeving voor iemand die toch al kwetsbaar is. We zagen de laatste tijd het aantal verwijzingen naar deze afdeling al toenemen.’

Wie is hoofdbehandelaar?

Het onderwerp hoofdbehandelaarschap gaf weinig aanleiding tot discussie. Het uitgangspunt is dat de huisarts voor de oudere in de thuissituatie de hoofdbehandelaar is en voor de oudere in een verpleeghuis of kleinschalige woonvorm de specialist ouderengeneeskunde. ‘Maar er is geen blauwdruk’, benadrukt Plagge. ‘De huisarts kan ervoor kiezen in de thuissituatie de specialist ouderengeneeskunde te consulteren of de zorg gedeeltelijk aan hem over te dragen. Intramuraal kan de huisarts ook medebehandelaar zijn. Waar het om gaat is dat de twee elkaar weten te vinden en dat de samenwerkingsafspraken worden vastgelegd in een overeenkomst.’

Lees het volledige interview op de website van Waardigheid en trots

Verder lezen

kennispleinchronischezorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten