Breed front voor betere ouderenzorg

23 september 2016

Hoe kun je als eerstelijns zorgverlener een oudere met een welzijnsvraag snel koppelen aan de juiste persoon in het sociale domein? Dat is een van de uitdagingen die het Netwerk Ouderen 1+1=3 en het kennisplatform BeterOud samen aangaan, in de nieuwe coöperatie BeterOud. Drie partners vertellen.

Corine van Maar - VilansCorine van Maar, Vilans: 'Een oudere in een kwetsbare positie heeft vaak verschillende behoeften: op het gebied van zorg, welzijn en ondersteuning. Hoe zorg je ervoor dat al die zaken goed op elkaar aansluiten en één goed georganiseerd geheel vormen? In de praktijk blijkt dat vaak lastig. Een voorbeeld? Ik richt me onder meer op transmurale ouderenzorg. Laatst zaten tijdens een overleg een huisarts en geriater uit een ziekenhuis naast elkaar. De geriater betreurde het dat hij tijdens het zien van cliënten vaak niet beschikte over informatie van de huisarts. Waarop de huisarts verbaasd zei dat hij al een tijd vergeefs probeerde dergelijke informatie over te dragen aan het ziekenhuis.'

Je eigen domein overstijgen

Hilde van Xanten, Movisie: 'Het is belangrijk dat je als zorgverlener je eigen sector of domein weet te overstijgen en op de hoogte bent van wat waar mogelijk is voor de cliënt. Eerstelijnszorgverleners die het sociale werk goed benutten, doen het goede voor de cliënt én ontlasten zichzelf.'

Versnipperde kennis bij elkaar brengen

Pien van Langen - ROS 1ste Lijn AmsterdamPien van Langen, ROS 1ste Lijn Amsterdam: 'Dat is nog niet zo eenvoudig voor een individuele zorgverlener of organisatie. Er is zó veel kennis, kunde en ervaring op het gebied van ouderen in een kwetsbare positie. Tegelijkertijd is het vaak zó versnipperd. Je hebt zorg, welzijn, formele zorg, informele zorg, landelijke kennis, lokale initiatieven, noem maar op. Het is in het belang van die oudere om dat allemaal goed op elkaar af te stemmen.'

Netwerk Ouderen 1+1=3

In 2014 hebben Pien van Langen en Corine van Maar het Netwerk Ouderen 1+1=3 opgezet, met twee hoofddoelen voor ogen:

  1. Betere zorg voor ouderen. Dat is bereikbaar wanneer professionals en organisaties uit de verschillende domeinen elkaar ontmoeten, bespreken wat wel en niet werkt op lokaal niveau en overgaan tot implementatie van initiatieven die elders succesvol zijn gebleken.
  2. Betere beeldvorming over ouderen. Onze boodschap: natuurlijk, ouderen kunnen kwetsbaar zijn, maar dat betekent nog niet dat ze zielig zijn.

Pien van Langen: 'Corine en ik zijn destijds gestart vanuit de gedachte dat het landelijk ROS-netwerk ouderenzorg en Vilans elkaar konden versterken en aanvullen. Vilans heeft als kennisinstituut veel knowhow over de eerste lijn. En wij hebben als ROS veel praktijkervaring in de brede eerste lijn. Bij dat samenspel wilden we meer partijen betrekken. Dat leidde al snel tot de komst van onder andere Movisie, Sociaal Werk Nederland, ActiZ, GGD GHOR, RIVM, InEen, NHG en Laego.'

Hilde van Xanten - MovisieToch menen de deelnemers aan 1+1=3 nieuwe stappen te moeten zetten. Hilde van Xanten: 'Om theorie en overleg te vertalen naar praktijk en implementatie is aansluiting gezocht bij BeterOud. Dit digitale kennisplatform is voortgevloeid uit het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) en in opdracht van ZonMw ontwikkeld door het Centraal Begeleidingsorgaan, Movisie en Vilans. Op BeterOud.nl zijn onder meer 75 NPO-projecten gebundeld. BeterOud is een vehikel voor de verwezenlijking van doelen uit 1+1=3.' Nog dit jaar smelten 1+1=3 en BeterOud samen en gaan verder in een cooperatie onder de naam BeterOud.

Lees het volledige artikel Breed front voor betere ouderenzorg (pdf) dat in september verscheen in De Eerstelijns.

Verder lezen

kennispleinchronischezorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten