Article Header Image

Kwetsbare ouderen

Kwetsbaarheid bij ouderen betekent dat er een fragiel evenwicht is in de gezondheid. Als er iets mis gaat, bijvoorbeeld een val of een infectie, leidt dat bij kwetsbare ouderen vaak tot een opeenvolging van complicaties. In tegenstelling tot voorheen wonen steeds meer kwetsbare ouderen tot op hoge leeftijd thuis. De zorg verschuift daarmee van de specialist in de instelling naar de huisartsenpraktijk.
Lees meer over proactieve eerstelijnszorg voor kwetsbare ouderen (pdf)

Uitgangspunt van de zorg voor kwetsbare ouderen is dat ouderen zelf keuzes maken over de aard en mate van ondersteuning die zij wensen. Idealiter resulteert dit in een aanpak die de zelfregie ondersteunt. De hulpverlener ondersteunt de oudere bij het maken van die keuzes door zich te verdiepen in de wensen en behoeften. Ouderen hebben behoefte aan zorg die gericht is op de kwaliteit van leven: minder belasting, beter functioneren en meer zelfredzaamheid. Dit thema gaat in op onderwerpen als vroegsignalering, screening en assessment, casemanagement en een multidisciplinaire benadering van eerstelijns ouderenzorg.

kennispleinchronischezorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten