Vragenlijst ervaren regie bij ouderen

De vragenlijst ‘ervaren regie bij ouderen’ van het LASA-programma VuMC (Longitudinal Aging Study Amsterdam) meet in hoeverre kwetsbare ouderen controle hebben over zorggerelateerde gebeurtenissen in hun leven.

Vragenlijst eigen regie bij ouderen De vragenlijst van het LASA-programma van de VuMC gaat in op de eigen mogelijkheden om zorg te organiseren, in contact te treden met zorgverleners, zelfzorg in de thuissituatie te realiseren en vooruit te kijken naar intensieve(re) zorg in de toekomst. Download de vragenlijst (pdf). Er is ook een handleiding (pdf) bij de vragenlijst beschikbaar.

Kwaliteit van leven 

De vragenlijst komt voort uit het onderzoek ‘Regie, sociaal-economische status en ervaren kwaliteit van ontvangen zorg’ van LASA (Longitudinal Aging Study Amsterdam). Gekeken wordt naar het verband tussen meer eigen regie van ouderen en meer ervaren kwaliteit van zorg en leven. Het onderzoek maakt deel uit van het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO). 

Langlopende onderzoek naar kwetsbare ouderen 

De Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA) is een langlopend wetenschappelijk onderzoek naar veroudering in Nederland. In dit onderzoek zijn inmiddels vijfduizend 55-plussers gevraagd naar hun lichamelijk en geestelijk welbevinden, sociale netwerk en gebruik van zorg. De gegevens zijn representatief voor de ouder wordende Nederlandse bevolking.

Onderzoeksresultaten eigen regie  

Binnen LASA zijn ook gegevens verzameld over regie bij ouderen. Enkele onderzoeksresultaten:

  • De mate van regie neemt toe in recente generaties van ouderen.
  • Ouderen met veel regie zijn vaker tevreden over de hoeveelheid zorg die zij ontvangen, dan ouderen met weinig regie.
  • Het vermogen om regie te voeren neemt af na de leeftijd van 75 jaar.
  • Ervaren regie wordt niet alleen bepaald door leeftijd, maar ook door iemands lichamelijke en geestelijke gezondheid en sociale netwerk.

Verder lezen


Voor wie: Eerstelijns zorgverleners
Aantal pagina’s / duur: 3 pagina’s
Ontwikkeld door: LASA VU Amsterdam
Kosten: Gratis

kennispleinchronischezorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten