Handreiking Veilig Incidenten Melden (VIM)

De handreiking Veilig Incidenten Melden (VIM) beschrijft het organiseren van een systeem voor  melden, systematisch verzamelen, analyseren van incidenten en verminderen van onveilige situaties. Het maakt onderdeel uit van een breder opgezet veiligheidsmanagementsysteem. Niet het falen van personen maar het ontbreken of niet goed functioneren van procedures, afspraken of veiligheidsbarrières is de focus (2012).

Handreiking Veilig Incidenten Melden (VIM) (pdf)Voor wie:
Eerstelijns zorgverleners, bestuurders / managers, docenten / onderzoekers
Aantal pagina’s / duur: 40 pagina’s
Ontwikkeld door: Stuurgroep ‘Veilige zorg, ieders zorg’ patiëntveiligheidsprogramma GGZ
Kosten: Gratis
Afkomstig uit: Toolbox patiëntveiligheid in de zorgketen

kennispleinchronischezorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten