Betere ketenzorg in Zaanstreek-Waterland

Hoe doet onze diabetesketen het eigenlijk? Wat gaat goed, wat kan beter? Met die vragen begon Stichting Eerstelijns Zorggroep Zaanstreek-Waterland (SEZ) in 2011 aan een pilot met de zelfevaluatietool ketenzorg van Vilans. Met de uitkomsten voert SEZ de komende twee jaar verbeteringen door in de diabetesketen.

Wat is het?

De zelfevaluatietool is een digitaal instrument gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. De zelfevaluatie is gebaseerd op het Ontwikkelingsmodel voor Ketenzorg (OMK). Het geeft informatie over waar een zorgketen staat en hoe de keten zich verder kan ontwikkelen. De tool geeft een beeld van hoe een zorgketen scoort op negen deelgebieden van ketenzorg: cliëntgerichtheid, ketenregie en logistiek, resultaatmanagement, optimale zorg, resultaatgericht leren, interprofessionele samenwerking, rol- en taakverdeling, ketencommitment en transparant ondernemerschap.

Ontwikkelingsfasen van ketenzorg

Tevens laat de evaluatie zien in welke fase van ontwikkeling de zorgketen zich bevindt. Zowel de fase waarin de deelnemers denken te zijn, als de werkelijke stand van zaken. Een visuele weergave toont in één oogopslag de ontwikkelpunten van de zorgketen. Resultaten worden verwerkt in een rapport met verbetersuggesties en advies voor de keten.

Doel

Het in kaart brengen van de ketensamenwerking op proces- en organisatieniveau. De zelfevaluatietool geeft inzicht in hoe je de samenwerking in een zorgketen verder kan ontwikkelen.

Aanpak

Vertegenwoordigers van de zorgorganisaties die een bijdrage leveren aan diabeteszorg voor Stichting Eerstelijns Zorggroep Zaanstreek-Waterland vulden een online vragenlijst met 89 vragen in. De vragenlijst is de basis van de evaluatie en neemt ongeveer 45 tot 60 minuten in beslag. Vervolgens bespraken de deelnemers de resultaten en keken naar verschillen tussen de ingevulde antwoorden. Op basis van de resultaten namen de deelnemers verbeterpunten door en stelden prioriteiten.

Kwaliteitscyclus

SEZ zette de zelfevaluatietool in als onderdeel van hun kwaliteitscyclus. Bestuursvoorzitter Philip de Roos van SEZ: ‘Het is een meetinstrument, waarmee je als organisatie een goed overzicht krijgt van je prestaties over de hele linie. Wij gebruiken het om onszelf tegen het licht te houden. Niet elk jaar, maar elke twee jaar, zodat we tijd hebben om de verbeterplannen op een goede manier uit te voeren.

Visuele weergave

Op de visuele weergave (rechts) is te zien op welke punten de diabetesketen goed presteert en waar de keten zich nog verder kan ontwikkelen. De keten scoort hoog op interprofessionele samenwerking. Alle professionals kennen hun rol in de keten en verwijzen volgens de afgesproken protocollen door. Patiëntgerichtheid is een duidelijk verbeterpunt. De patiënt die bij de huisarts kwam, was zich vaak van geen zorgketen bewust. En dat terwijl er juist daardoor meer zorg mogelijk is: begeleiding door een diëtist bijvoorbeeld of podotherapie. De voorlichting daarover is nu verbeterd.

Ontwikkelpunten

Andere ontwikkelpunten die uit de zelfevaluatie voortkwamen zijn onder andere: het gezamenlijk gebruiken van het individueel zorgplan voor diabetes, gezamenlijke verantwoordelijkheid over het eindresultaat afspreken, informatie over de patiëntstromen verzamelen en successen en resultaten monitoren in de diabetesketen.

Succesfactoren

  • Alle disciplines uit de keten doen mee, van huisarts en internist tot diëtist.
  • De deelnemers stellen de zaken in hun antwoorden niet mooier voor dan ze zijn.
  • Deelnemers bespreken samen de uitkomsten, vergelijken de antwoorden en prioriteren de verbeterplannen.

Initiatiefnemer

Zorgverzekeraar Achmea vroeg Stichting Eerstelijns Zorggroep Zaanstreek-Waterland mee te doen aan de pilot. SEZ organiseert sinds 2006 ketenzorg voor patiënten met diabetes mellitus type2. Bij SEZ zijn 125 huisartsen, 27 diëtisten, vijf fysiotherapeuten en internisten van drie ziekenhuizen aangesloten. Ze bieden zorg aan 15.000 chronisch zieke patiënten.

Volwassen meetinstrument

Bestuursvoorzitter Philip de Roos van SEZ vond de zelfevaluatie een zinvol proces. ‘In de drukte van alledag neem je vaak onvoldoende tijd om afstand te nemen en als organisatie naar jezelf te kijken. Dit is een degelijk en volwassen meetinstrument, waarmee je als organisatie een goed overzicht krijgt van je prestaties over de hele linie. Alles komt aan bod. Naast patiënten-enquêtes en cijfers over het eigen functioneren is dit een waardevol onderdeel van de kwaliteitscyclus.’

kennispleinchronischezorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten