Regionaal zorgprogramma Traumatisch Hersenletsel

13 december 2016

De zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel (THL) voor kinderen en jongeren is gereed en wordt de komende jaren uitgewerkt in regionale zorgprogramma’s. Zeeland start in 2017.

De Hersenstichting en zorgverzekeraar CZ hebben de regio Zeeland subsidie gegeven om de zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel uit te werken naar een regionaal zorgprogramma. De partijen die het ketenzorg-programma gaan opzetten, zijn onder andere: Zeeuwse Zorgschakels, GGD Zeeland, het speciaal onderwijs, de Centra Jeugd en Gezin, een ziekenhuis en een revalidatiecentrum.

Ketenzorg Traumatisch Hersenletsel

Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel

De zorgstandaard THL voor kinderen en jongeren beschrijft wat kinderen en jongeren en hun naasten aan zorg mogen verwachten vanaf het moment van het ontstaan van het hersenletsel. De zorgstandaard beschrijft niet wie de zorg levert. Het is aan de regionale zorgaanbieders, de gemeenten en de zorgverzekeraars om hier afspraken over te maken en te zorgen dat de zorg ook daadwerkelijk beschikbaar is. Naast Zeeland zijn er nog 3 regio’s die met de invoering starten: Noord-Holland, Haaglanden en Rotterdam-Rijnmond. Zo wordt de zorgstandaard stapsgewijs landelijk in praktijk gebracht.

Optimale ketenzorg

Vilans-expert Marjan Hurkmans, is als extern projectleider betrokken bij de opzet van het zorgprogramma in Zeeland. Hurkmans: ‘Aan de hand van de zorgstandaard laten we de partijen zien wat er al goed gaat. Maar ook wat we nog kunnen verbeteren en wat daarvoor nodig is. We vragen kinderen en jongeren met traumatisch hersenletsel en hun ouders om met ons mee te denken en aan te geven wat zij belangrijk vinden. Begin 2017 moet duidelijk zijn wat we wanneer gaan aanpakken om de ketenzorg te optimaliseren. Een praktische instelling en korte lijnen in een overzichtelijk werkveld vormen de basis voor een goede samenwerking.’

Levenslange gevolgen van hersenletsel

Ketenzorg hersenletselIn Nederland lopen elke dag ruim vijftig kinderen en jongeren hersenletsel op door bijvoorbeeld een ongeval, hersentumor, een beroerte of door geweld. Dit letsel heeft vaak levenslange gevolgen die lang onzichtbaar kunnen blijven en pas opvallen bij grote veranderingen. Bijvoorbeeld bij de overgang naar de middelbare school, het krijgen van een relatie of bij uit huis gaan. Met de nieuwe zorgstandaard THL voor kinderen en jongeren wil de Hersenstichting ervoor zorgen dat deze jonge patiënten en hun naasten op het juiste moment en op de juiste plaats de juiste zorg krijgen.

Lees het volledige artikel dat verscheen in HersenMagazine, het blad van de Hersenstichting

Download de zorgstandaard THL Jongeren en Kinderen op de website zorgstandaardnah.nl

Verder lezen

kennispleinchronischezorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten