Financiering ketenzorg nog niet bewezen effectief

14 september 2016

De huidige vormen van ketenfinanciering van chronische aandoeningen zijn nog niet bewezen effectief als middel om ketenzorg te bevorderen. Dat stelt associate-professor Isabelle Fabbricotti van het instituut voor Beleid en Management in de Gezondheidszorg (iBMG).

Ketenzorg Chronisch Zieken Fabbricotti onderzocht waar in de praktijk de knelpunten voor ketenzorg liggen. De belangrijkste barrière voor ketenzorg zijn eigen belangen, signaleert zij. Fabbricotti: 'Tot op zekere hoogte zijn eigen belangen legitiem. Bij de huidige krimpende budgetten moeten zorgprofessionals en -organisaties op zichzelf letten. Belangenconflicten kunnen daarnaast bemoeilijkt worden door het verschil in status en macht tussen de deelnemende partijen. Voor kleinere partijen treedt dan snel het Calimero-effect op.' Fabbricotti doet haar uitspraken in het oktobernummer van Skipr-magazine.  

Keten-dbc's eenzijdig aangestuurd

De huidige keten-dbc’s, zoals die sinds 2010 voor bepaalde vormen van chronische zorg in de eerste lijn gelden, doen weinig om potentiële belangenconflicten te dempen. In de huidige opzet zetten ze de verhoudingen eerder op scherp. Volgens Isabelle Fabbricotti komt dat omdat de ketens worden aangestuurd door één partij, die bepaalt wie welk deel van het potje krijgt. Bij de verdeling van ketengelden heeft de overheid vooral ingezet op zorggroepen.

Dekkend koptarief voor ketenzorg

Een ander knelpunt is de ketenfinanciering. Die zou goed functioneren als het voor organisaties in de keten de enige manier is om aan geld te komen. Fabbricotti: 'Dat is nu niet het geval. Zorgverleners kunnen binnen de keten geleverde zorg vaak ook op andere manier wegschrijven. Een andere zwakte is dat allerlei extra werkzaamheden die samenhangen met de ketenzorg, zoals overleg, coördinatie en rapportage, niet vaak in de financiering zijn opgenomen. Het helpt als er een dekkender koptarief komt, zodat zorgverleners zulke werkzaamheden voldoende vergoed krijgen.'

Populatiebekostiging als alternatief?

Is populatiebekostiging een nieuwe, passender vorm van ketenfinanciering? Fabbricotti: 'Als je zorgaanbieders gezamenlijk verantwoordelijk maakt voor de gezondheid van de bevolking in een bepaald gebied, zullen ze wel moeten samenwerken. Het zou zeker een stimulans zijn voor ketenzorg, maar het blijft een heel moeilijke bekostigingsvorm.'

Leiderschapsontwikkeling

Om ketenzorg een nieuwe impuls te geven, zet het iBMG in op leiderschapsontwikkeling. De Leergang Ketenregie in de Zorg die dit najaar start moet bestuurders, managers en professionals leren om zonder hiërarchische macht strategisch te interveniëren in zorgketens en –netwerken. Leidinggeven in een netwerkomgeving is ingewikkeld, concludeert onderzoeker Fabbricotti. 'Als ketenregisseur moet je communiceren, verbinden en conflicten managen zonder formele middelen als sancties of beloningen.'

Bron: Skipr

Verder lezen

kennispleinchronischezorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten