Beter afgestemde zorg voor CVA-patiënten

23 november 2016

Het Kennisnetwerk CVA Nederland en Vilans brachten de ontwikkeling van 3 jaar CVA-ketenzorg in beeld. Uit onderzoek op basis van het Ontwikkelingsmodel Ketenzorg (OMK) blijkt dat 22 ketens voor CVA-zorg, één of meer fasen verder zijn. Gemiddeld laten de CVA-ketens vooruitgang zien op alle belangrijke bouwstenen voor integrale zorg.

CVA-ketenzorg Het Kennisnetwerk CVA Nederland heeft als doel om de zorg voor CVA-patiënten te verbeteren door deze in ketenverband te organiseren. Samenwerken vanuit één gemeenschappelijk doel: de beste zorg op de juiste plek en één belang: de patiënt.

Unieke spiegelinformatie

Middels een zelfevaluatie kregen zorgketens zicht op hun ontwikkeling en ontvingen zij tips voor doorontwikkeling. Het is de eerste keer dat CVA-zorgketens op landelijk niveau zicht hebben op spiegelinformatie over verschillende jaren heen. Bekijk de rapportage: Overzicht van resultaten van CVA zorgketens 2015 (pdf)

Ontwikkelingsmodel voor Ketenzorg (OMK)

De zelfevaluatie is gebaseerd op het Ontwikkelingsmodel voor Ketenzorg (OMK). Een gevalideerd kwaliteitsmodel dat handvatten biedt voor het verbeteren en verder ontwikkelen van ketens in de zorg. Het OMK beschrijft 9 clusters die van belang zijn voor goede ketensamenwerking. 

Internationale bekendheid voor Nederlandse CVA-zorg

De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in de International Journal for Integrated Care (IJIC). Lees het volledige Engelstalige artikel: The development of Integrated Stroke Care a benchmark study (pdf) Of download de Nederlandse rapportage: Overzicht van resultaten van CVA zorgketens 2015 (pdf)

Europees beleid voor beroerte-zorg

De aanpak van het Kennisnetwerk CVA Nederland en het gebruik van het OMK sluiten goed aan bij het Europese beleid voor beroerte-zorg. In 2006 sprak men op Europees niveau af dat alle lidstaten in 2015 een routinematige aanpak moeten hebben voor het verzamelen van gegevens om de kwaliteit van de zorg na een beroerte te evalueren.

Benchmark kwaliteit van zorg

Met deze benchmark hebben Nederlandse CVA-ketens inzicht in de kwaliteit van de organisatie van zorg voor de CVA-patiënt. Uiteindelijk gaat het om betere uitkomsten voor de patiënt. Die worden in veel ketens en netwerken eveneens gemeten, waardoor waardevolle kennis ontstaat om verder door te ontwikkelen.

Verder lezen over ketenzorg

kennispleinchronischezorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten