Kritische Kwaliteitskenmerken

De Kritische Kwaliteitskenmerken (KKK's) van branche-organisatie InEen beschrijven waar zorggroepen willen staan met hun kwaliteitsbeleid. De KKK’s vormen de basis van het kwaliteitsbeleid van de bij InEen aangesloten zorggroepen. Bijvoorbeeld op het gebied van optimale zorg, samenwerking en patiëntenparticipatie. De set kwaliteitskenmerken wordt jaarlijks door de zorggroepen opnieuw bekeken en vastgesteld.

Samen met Vilans heeft InEen de eerste versie van een (online) zelfevaluatie-instrument ontwikkeld waarmee zorggroepen kunnen evalueren hoe het gaat met de invoering van de KKK’s. De uitkomsten kunnen ze vergelijken met die van andere zorggroepen. Ook biedt het instrument de mogelijkheid de resultaten binnen de eigen zorgketen te toetsen.

Bekijk de KKK’s 2015 (pdf)


Voor wie: Eerstelijnszorgverleners,  bestuurders / managers
Aantal pagina’s / duur: 17 pagina’s 
Ontwikkeld door: InEen en Vilans
Kosten: Gratis

kennispleinchronischezorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten