6 instrumenten voor betere samenwerking

25 januari 2016

Bij succesvolle samenwerking in de zorg spelen behalve ‘harde’ factoren zoals structuren, regels en financiële vergoedingen ook ‘zachte’, meer gedragsmatige factoren een rol. Het ZonMw-programma Op één lijn heeft 6 onderzoeksprojecten naar de zachte kanten van samenwerking gefinancierd. Deze projecten hebben 6 instrumenten opgeleverd die de samenwerking tussen zorgprofessionals toetsen en bevorderen:

Serious game ZonMw-publicatie Onderzoek naar zachte factoren van samenwerking

  1. Zelfreflectietool
  2. Spiegelgesprekken en sociaal netwerkkaartje voor de inbreng van het patiëntenperspectief van kwetsbare ouderen in multidisciplinaire teams.
  3. Serious game
  4. Team Climate Inventory (TCI)
  5. Digitale zelfevaluatietool voor dementienetwerken
  6. Tool box Reflectie en Actie voor Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV's)

Naar de ZonMw-publicatie 'Onderzoek naar zachte factoren van samenwerking'

De publicatie biedt veel interessante extra's, zoals het eBook 'De eerstelijnszorgprofessional, haar team en hun netwerk' en interviews met de ontwikkelaars.

Samenwerking in de eerstelijnszorg

Het ZonMw-programma Op één lijn, richt zich op organisatieontwikkeling en samenwerking in de eerstelijnszorg. Het programma is opgericht om gestructureerd de krachten in de eerstelijnszorg te bundelen, om daarmee de uitdagingen van de toekomst het hoofd te kunnen bieden.

Meer ZonMw-projecten over lokale samenwerking

  • Resultaten ZonMw-programma Gezonde Slagkracht 
    Het vierjarig programma Gezonde Slagkracht in 30 projectkaarten: projecten op het gebied van geïntegreerd gezondheidsbeleid op gemeentelijk niveau. Bijvoorbeeld over burgerparticipatie, preventie, gezonde leefstijl, in publieke en private samenwerkingsverbanden.

kennispleinchronischezorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten