Huisarts en buurtcoach werken samen aan vitale wijk

Huisarts Ron Klop GC Hof van Cambridge

Ron Klop, huisarts bij Gezondheidscentrum Hof van Cambridge in Doetinchem, werkt sinds een jaar samen met een buurtcoach. Die samenwerking bevalt goed. 'We vullen elkaar aan en helpen wijkbewoners veel gerichter dan voorheen.'

'Voorheen kwamen er patiënten in mijn praktijk met vragen waar ik als huisarts geen antwoord op kon geven. Bijvoorbeeld over schuldsanering, alleenstaanden die geen mantelzorgers om zich heen hadden en eenzaamheid. Door de komst van de buurtcoach kunnen wijkbewoners en patiënten veel gerichter worden geholpen en doorverwezen. Zo houd ik meer tijd over voor patiënten met zorggerelateerde vragen. Uiteraard verwijst de buurtcoach ook weer naar mij door indien nodig.

Multidisciplinaire samenwerking voor vitale wijk

Buurtcoach spil in de wijk 

In elke wijk en in elk dorp van de gemeente Doetinchem zijn sinds 2015 buurtcoaches actief. Inwoners kunnen bij de buurtcoach terecht voor allerlei vragen en problemen op het gebied van werk, wonen, zorg, opvoeding, ontmoeting en samenleven in wijken en buurten. De buurtcoach komt bij de mensen langs en gaat met hen in gesprek. Hij  beschikt over een lokaal netwerk en kan daardoor gericht doorverwijzen naar de juiste professionals.

Wijkverpleegkundige aanspreekpunt

Binnen ons gezondheidscentrum hebben we het zo geregeld dat we één aanspreekpunt hebben voor algemene vragen. Dat is onze wijkverpleegkundige. Daarnaast kunnen bewoners en patiënten ook contacten leggen met en via de buurtcoach.

Privacy borgen bij multidisciplinair overleg

Belangrijk punt van aandacht is de privacy van patiënten. Tijdens ons multidisciplinair overleg rondom kwetsbare ouderen sluit de buurtcoach op indicatie aan, zodat we met elkaar de patiënt gericht en adequaat kunnen helpen. Maar de buurtcoach heeft geen geheimhoudingsplicht. Hierdoor kunnen we niet zomaar gegevens van individuen uitwisselen. Veel praktijken laten om deze reden de buurtcoach niet aanhaken bij hun overleggen. Binnen ons gezondheidscentrum hebben we dit opgelost door vooraf toestemming aan patiënten te vragen om hun casus te bespreken. Andere praktijken lossen dit op door een casemanager aan te stellen.

Buurtcoach strandt bij Wmo-loket

De meerwaarde van de multidisciplinaire samenwerking is dat je elkaar kent en de juiste vragen kunt stellen. Zo vul je elkaar veel beter aan en helpen we de wijkbewoners veel gerichter dan voorheen. Hopelijk gaat de buurtcoach niet onder aan zijn eigen succes. Er komt steeds meer op de schouders van deze persoon te liggen. Dat is prima als de doorverwijzingen dan ook echt goed verlopen.

Op dit moment merken we dat de gemeente, met name het WMO-loket, nog onvoldoende antwoord kan geven op de vraagstukken die er liggen. Hierdoor loopt de buurtcoach vast in zijn oplossingsrichtingen. Iedere gemeente heeft zijn eigen ideeën en uitwerkingen, waardoor te veel ad hoc oplossingen worden bedacht op lokaal niveau. De politiek zal veel meer mee moeten bewegen en zich de taal van de gezondheidszorg eigen moeten maken. Dan kunnen we met z'n allen echt gericht gaan werken aan vitale wijken.' 

Praktijkvoorbeeld ROS-netwerk

Dit is een van de praktijkvoorbeelden rondom wijkgericht werken waar een Regionale Ondersteuningsstructuur (ROS) bij betrokken is. In bovengenoemde regio is dit traject tot stand gekomen met Caransscoop, een van de 17 ROS’en in Nederland. Deze ROS’en vormen samen het landelijk ROS-netwerk. Binnen dit netwerk wisselen zij kennis en ervaring uit over regionaal samenwerken aan de hervormingen in de zorg.

Verder lezen over integraal werken in de wijk

kennispleinchronischezorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten