Europees onderzoek naar competenties thuiszorgmedewerker - doe mee!

13 september 2016

Wat heb jij als thuiszorgmedewerker nodig om je werk goed te blijven doen? Dat willen wij graag weten. Vul de online vragenlijst in met 3 open vragen. Het onderzoek maakt deel uit van het Europese project Carevolution, dat zicht richt op nieuwe rollen en competenties van thuiszorgmedewerkers voor het geven van integrale zorg aan ouderen en chronisch zieken.

Competenties thuiszorgmedewerker

In grote delen van Europa vindt zorg steeds meer plaats in en rondom de eigen leefomgeving. De thuiszorgmedewerker krijgt andere rollen en taken, gerichte op integrale zorg en ketensamenwerking. De huidige beroepsprofielen en kwalificatiestandaarden voor thuiszorgmedewerkers op Europees niveau kunnen hier nog beter op aansluiten. Daar richt het Europese project Carevolution zich op.

Om te weten te komen wat jij als thuiszorgmedewerker belangrijk vindt, heeft Kennisplein Zorg voor Beter een vragenlijst ontwikkeld met 3 open vragen. Over de inzet van technologie, ontwikkel- en leerbehoeften en samenwerking. Thuiszorgmedewerkers, opleiders, beleidsmedewerkers en teamleiders nodigen we van harte uit om aan dit onderzoek mee te werken. Het invullen kost je ongeveer 5 tot 10 minuten van je tijd. Alvast onze hartelijke dank.

Vul de vragenlijst in

Doelstellingen Carevolution

De doelstellingen van Carevolution zijn 3-ledig:

  • Op Europees niveau de rol definiëren van zorgprofessionals in de thuiszorg voor ouderen en chronisch zieken.
  • Ontwikkelen van een nieuw Europa-breed beroepsprofiel voor zorgprofessionals in de integrale thuiszorg voor ouderen en chronisch zieken.
  • Ontwikkelen van nieuwe, Europese onderwijsprogramma’s en praktische leermaterialen die aansluiten op de leerbehoeften en die passen bij het vergaren van nieuwe competenties van zorgprofessionals in de integrale thuiszorg voor ouderen en chronisch zieken.

Samenwerkingspartners

Vilans is één van de samenwerkingspartners van Carevolution. Opdrachtgever is de Europese Commissie. Het project wordt ondersteund door het Erasmus+-programma van de Europese Unie. Andere samenwerkingspartners zijn: West College Scotland, Grupo Servicios Sociales Integrados (Spanje), Inniciativas Innovatoras (Spanje) en Melius (Italië). 

Verder lezen

kennispleinchronischezorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten