4 succesverhalen over samenwerking in de wijk

10 januari 2017

Samenwerking tussen sociale wijkteams en actieve bewoners is een manier om preventief en wijkgericht werken vorm te geven. Veel wijkteams komen hier niet aan toe. Het programma Integraal Werken in de Wijk presenteert 4 voorbeelden van succesvolle samenwerkingen en brengt de succesfactoren in kaart.

Samenwerking in de wijk

In de publicatie 'Toeval bestaat niet' van Integraal Werken in de Wijk lees je vier aansprekende verhalen over bloeiende samenwerkingen in de gemeenten in Noordoostpolder, Nijmegen, Haarlem en Overbetuwe. Verhalen over de waarde van gewone gesprekken, een open blik, de kracht zien van kwetsbare mensen en als team je plan trekken.

Download de publicatie 'Toeval bestaat niet' (pdf) 

Actief aanwezig in de wijk

Toeval bestaat niet - integraal werken in de wijkIn het verhaal van Emmeloord lezen we hoe de buurtwerker ervoor zorgt dat het toeval geholpen wordt, waardoor buurtbewoners elkaar makkelijker weten te vinden. In het verhaal van Nijmegen wordt duidelijk wat een opbouwwerker precies doet en hoe dat verschilt van een hulpverlener. Dit voorbeeld laat de meerwaarde zien van actief aanwezig zijn in de wijk.

Expertise van de opbouwwerker

Het voorbeeld uit Haarlem laat zien hoe de expertise van een opbouwwerker alle teamleden kan verrijken in hun nieuwe manier van (generalistisch) werken en dat voor deze ontwikkeling tijd en geduld nodig is. En ten slotte heeft de gemeente Overbetuwe een vrijwillige medewerker in het sociaal team. Lees wat het effect hiervan is op het team.

Succesfactoren samenwerking

Hoe komt zo’n goed lopende samenwerking tot stand? Uit de praktijkvoorbeelden komen de volgende 5 succesfactoren naar voren:

  • Steun en ambitie van de gemeente op preventief werken en samenlevingsopbouw
  • Expliciete opdracht aan wijkteam om actieve bewoners te ondersteunen
  • Aanwezigheid van actieve verbinders (opbouwwerkers en vrijwilligerse) in het wijkteam
  • Vrijwilligers in het team bevorderen aansluiting bij burgers
  • Hulpverlening en samenlevingsopbouw in één team versterken elkaar

Programma Integraal Werken in de Wijk

'Toeval bestaat niet' is een uitgave van Integraal Werken in de Wijk. Een landelijk programma van Movisie, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Nederlands Jeugdinstituut, Trimbos-instituut, Vilans en de Werkplaatsen Sociaal Domein. De kenniscentra bundelen de krachten om kennis en expertise over integraal werken te ontwikkelen en toegankelijk te maken.

Verder lezen

kennispleinchronischezorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten