Samenwerkingsagenda zorgverzekeraars en gemeenten

23 april 2016

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) maken een samenwerkingsagenda die zorgverzekeraars en gemeenten gaat ondersteunen bij effectiever samenwerken aan de zorg en ondersteuning voor mensen in de wijk.

Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraarsDe samenwerkingsagenda richt zich op zorg op maat in de wijk, een goede GGZ-keten en meer mogelijkheden voor preventie. Daarbij wordt gekeken naar landelijke en regionale samenwerking. Dat staat in een gezamenlijke brief van Zorgverzekeraars Nederland en VNG aan de minister en staatssecretaris van VWS.

Afstemming professionals in de wijk

De hulpvraag van een burger kan alleen goed opgelost worden als de gemeente en de zorgverzekeraar gezamenlijk op zoek gaan naar een passend antwoord. Dat betekent dat de burger baat heeft bij een goede afstemming en samenwerking tussen alle betrokken professionals, zoals de huisarts, de wijkverpleegkundige en de welzijnsmedewerker van de gemeente.

Regionale samenwerkingsverbanden

Op diverse plekken in het land zijn goede voorbeelden van samenwerking tussen zorgverzekeraars en gemeenten. Tegelijkertijd erkennen ZN en de VNG dat het niet haalbaar is om in alle gemeenten een intensieve samenwerking tot stand te brengen. Veel gemeenten maken daarom vanuit regionale samenwerkingsverbanden afspraken met zorgverzekeraars.

Gezamenlijke agenda 

De drie belangrijke onderwerpen van de samenwerkingsagenda zijn:

  • Zorg in de wijk: ondersteuning van de samenwerking tussen zorgverzekeraars, zorgaanbieders en gemeenten om de brede en integrale verbinding van het medische en het sociale domein in de wijk regionaal/lokaal in te vullen.
  • GGZ-keten: ondersteuning van de GGZ-keten om een overgang tussen de stelsels soepel te laten verlopen zodat er sprake is van continuïteit in de zorge en ondersteuning.
  • Preventie: onderzoeken hoe de afzonderlijke preventieprogramma’s van zorgverzekeraars en gemeenten organisatorisch en financieel meer in samenhang kunnen worden gebracht.

De samenwerkingsagenda van ZN en VNG wordt in de loop van 2016 verder ontwikkeld.

Bron: Zorgverzekeraars Nederland

Verder lezen over samenwerken in de wijk

kennispleinchronischezorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten