Besturen wordt echt anders! Beter?

14 december 2016

Organisaties in de zorg leggen steeds meer verantwoordelijkheden bij medewerkers, cliënten en hun naasten. In een decentrale context wordt besturen echt anders. Beter? Vilans-bestuurder Henk Nies en Vilans-directeur Mirella Minkman verwachten van wel. Fasten you seatbells!

Essay governance in de zorgVeel organisaties in de zorg werken aan een vorm van zelfsturing of zelforganisatie. Ze leggen hoe langer hoe meer verantwoordelijkheden bij medewerkers, bij cliënten, patiënten en hun naasten en halen besluitvorming op de traditionele hiërarchische niveaus weg. Dat is nodig, schrijven Nies en Minkman in het essay 'Fasten your seatbells' (pdf) in het blad Lucide. Mensen worden mondiger, zijn hoger opgeleid, verlangen meer zeggenschap en betalen steeds meer voor de publieke voorzieningen die ze gebruiken. Er is een trend gaande naar decentralisatie en horizontalisering.

Nieuwe vormen van samenwerking en besluitvorming

Ook buiten de zorg zien Nies en Minkman deze ontwikkeling. In het openbaar bestuur bijvoorbeeld. In wijken, dorpen, gemeenten en regio’s zien we snel nieuwe, decentrale vormen van samenwerking en besluitvorming ontstaan. Niet alleen de relatie tussen professionals en burgers verschuift, maar ook die relatie tussen inkopers van zorg, aanbieders en gebruikers. De opkomst van burgerinitiatieven, vaak in de vorm van coöperaties, is een indicatie daarvoor.

Nieuwe rol voor bestuurders

Klassieke governance-organen, zoals raden van bestuur en raden van toezicht zijn op zoek naar een nieuwe rol. Adviseren of meedenken? Waar ligt het eigenaarschap? Nies en Minkman voorzien een nieuwe vorm van governance, waarin leiderschap niet hiërarchisch is bepaald, maar per thema of context kan verschillen. En waar traditionele volgers zich niet meer kunnen verschuilen achter de rug van een ander, maar eigenaarschap en verantwoordelijkheid moeten tonen.

Interviews over governance op Vilans.nl

Meer ideeën over nieuwe vormen van governance lees op de website van vilans. Bestuurders geven hun visie op governance en gaan in op zaken als: toezicht, verantwoording, sturing en inkoop. Ook komen bestuurders uit andere sectoren aan het woord. Wat kunnen wij hiervan leren? Bekijk de 2 interviewseries:

kennispleinchronischezorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten