Haarscherp zorgprofiel van de wijk

02 november 2016

Data samenvoegen, dialoog voeren en doen. Deze 3 D's vormen een nieuw concept van ROS Robuust en ROS Proscoop om te komen tot een effectieve wijkgerichte aanpak. Twee ROS-adviseurs vertellen over de waarde van ‘big data'.

Steeds meer ROS’en herkennen de waarde van ‘big data'. Voorheen analyseerden zij vooral hun eigen databronnen, nu combineren ze die vaak met de informatie van andere partijen. Door de integratie van data ontstaat er een rijker beeld en krijg je concrete handvatten voor een wijkgerichte aanpak. In De Eerstelijns verscheen hierover het artikel 'Haarscherp zorgprofiel per wijk'.

Verhoogd risico op diabetes

Zorgprofiel in de wijkAnnet Joustra, kennismanager ROS Robuust geeft een voorbeeld. In de wijk Ruwaard-Noord in Oss wonen relatief veel volwassenen met overgewicht die onvoldoende bewegen. In vergelijking met de rest van Nederland kent de wijk een hoog percentage bewoners met een Turkse achtergrond. Een groep die gemiddeld genomen een ongezondere leefstijl heeft dan de autochtone bevolking. Kortom, in dit gebied is sprake van belangrijke risicofactoren voor diabetes.

Preventie en vroeg-signalering

Annet Joustra: 'Ik kan me voorstellen dat je in Ruwaard-Noord inzet op preventie en vroeg-signalering van diabetes.' Bijvoorbeeld huisartsen die bewoners met risicofactoren regelmatig uitnodigen om de bloedsuikerwaarden te laten controleren. Of dieetadviezen die aansluiten bij de Turkse levensstijl. Maar ook: zorgverleners die in samenwerking met scholen in de wijk ouders en kinderen voorlichten over gezonde voeding.'

Wijkgezondheidsprofiel

Het wijkgezondheidsprofiel in Oss werd ontwikkeld door samenvoeging van databronnen. Het ging om de ROS-Wijkscan van Robuust, de Gezondheidsmonitor van GGD Hart voor Brabant, de huisartsenregistratie van Zorggroep Synchroon en de ziekenhuisregistratie van Ziekenhuis Bernhoven.

Concept Data-dialoog-doen

De ROS Caransscoop, die afgelopen zomer fuseerde met Progez tot Proscoop, bedacht het concept data-dialoog-doen. Een cyclus van gegevens samenvoegen, dialoog voeren en tot actie overgaan. Karin van der Steen, adviseur bij Proscoop: 'De ROS-adviseur brengt professionals met verschillende expertises en uit verschillende organisaties bij elkaar. Die leren elkaar beter kennen en krijgen dankzij de samengevoegde gegevens een beter beeld van de behoeften op wijkniveau. Zo komen ze bijvoorbeeld tot de ambitie om een team op te zetten voor zorg aan kwetsbare ouderen.

Denken vanuit de populatie 

Karin vervolgt: 'In de Achterhoek hebben we 3 jaar geleden besloten om niet langer vooral te denken vanuit ziektebeelden, maar vanuit de veranderende populatie, en haar behoeften op wijkniveau. Onze redenering: door data uit verschillende bronnen samen te voegen, de cijfers en uitkomsten overzichtelijk weer te geven en de resultaten met elkaar te verbinden, ontstaat samenspraak tussen de partijen. Dat is volgens ons nodig om de vraag te beantwoorden wat inwoners van de Achterhoek nodig hebben om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij.'

Download het artikel 'Haarscherp zorgprofiel per wijk'  dat in oktober verscheen in De Eerstelijns.  

Verder lezen

kennispleinchronischezorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten