Factsheet Samenwerking bij inkoop sociaal domein

In hoeverre werken gemeenten samen bij de inkoop van zorg en ondersteuning en hoe zien zij hun eigen rol? De factsheet 'Samenwerking bij inkoop in het sociaal domein' laat de verschillende vormen van samenwerking zien die gemeenten aangaan bij de inkoop van zorg en ondersteuning.

Factsheet Samenwerking bij inkoop in het sociale domein

Nieuwe verhoudingen in het sociale domein

Door de veranderingen in de zorg zoeken partijen in het sociaal domein nieuwe vormen van samenwerking. Hierdoor ontstaan nieuwe verhoudingen tussen opdrachtgevers, opdrachtnemers en cliënten. Als inkopers van zorg en ondersteuning hebben gemeenten veel invloed op deze nieuwe samenwerkingen.

Invloed van gemeentelijk inkoopbeleid op zorg

Met hun inkoopbeleid oefenen gemeenten invloed uit op de ruimte die partners hebben of ervaren om samen te werken. Dit doen zij bijvoorbeeld door de keuze voor intergemeentelijke samenwerking, de wijze van aanbesteding en de te gebruiken monitoringsinstrumenten. Het gemeentelijk inkoopbeleid is daarmee van invloed op de inrichting van de sturing, toezicht, verantwoording en daarmee de samenwerking die tussen organisaties in het sociaal domein plaatsvindt. Uiteindelijk beïnvloedt het gemeentelijk inkoopbeleid de kwaliteit van de zorg en ondersteuning aan burgers.

Download de factsheet Samenwerking inkoop sociaal domein (pdf)


Voor wie: Bestuurders / managers, wijkgerichte professionals
Aantal pagina’s / duur: 9 pagina's
Ontwikkeld door: Vilans 
Kosten: Gratis

kennispleinchronischezorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten