Help mee de groei van laaggeletterden te stoppen!

08 september 2016

Het aantal laaggeletterden in Nederland groeit. In de Week van de Alfabetisering publiceert de Stichting Lezen en Schrijven diverse onderzoeken waar dit uit blijkt. Tijd voor een offensief. Help mee om het tij te keren!

Het aantal laaggeletterden van de beroepsbevolking zit nu op 11,9 procent tegenover 9 procent zo'n 10 jaar geleden. Op dit moment zijn er zeker 2,5 miljoen mensen die onvoldoende kunnen lezen, schrijven en rekenen om te kunnen meedoen in de maatschappij. Een zorgwekkende ontwikkeling, vindt Stichting Lezen en Schrijven.

Wat kun je als zorgverlener doen?

Hoe kun je als zorgverlener laaggeletterden herkennen en zo goed mogelijk begeleiden? Lees de Herkenningswijzer Lees- en schrijfproblemen en deze aandachtspunten en tips voor het werken aan gezondheidsvaardigheden (pdf). Bekijk ook de Toolkit Gezondheidsvaardigheden met meer dan 50 video's, voorlichtingsmateriaal en andere hulpmiddelen.

Kloof tussen hoog- en laaggeletterden

Laaggeletterdheid groeit in NederlandDe verschillen tussen hoog- en laaggeletterden in Nederland behoren, volgens Stichting Lezen en Schrijven tot de grootste in Europa. Mensen die moeite hebben met taal hebben vaker schulden en weten ook niet goed hoe ze hulp van de overheid kunnen krijgen. Ook worden de verschillen in gezondheid steeds groter.

Kabinetsbeleid laaggeletterdheid niet toereikend

Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat het huidige kabinetsbeleid niet toereikend is. Maar 5% van de laaggeletterden wordt bereikt. Het budget om laaggeletterden bij te scholen is de afgelopen jaren fors gedaald. Tegelijkertijd is de overheid bezig met vergaande digitalisering. Voor gewone mensen is dat al ingewikkeld, laat staan voor laaggeletterden.

100 gesprekken met burgemeesters

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt 350.000 euro beschikbaar voor laaggeletterden die te maken hebben met armoede en schulden. Prinses Laurentien, ambassadeur van alfabetisering, wil de achteruitgang een halt toeroepen door de komende maanden in gesprek te gaan met 100 burgemeesters en wethouders. Hierbij zullen 100 taalambassadeurs, Stichting Lezen & Schrijven en lokale partnerorganisaties betrokken zijn. Door expertise en wilskracht te bundelen en de juiste vragen te stellen aan beleidsmakers en beslissers, wil Stichting Lezen & Schrijven de lokale aanpak van laaggeletterdheid naar een hoger niveau tillen.

Verder lezen

kennispleinchronischezorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten