Wijkaanpak voor een gezonde populatie

Stel: je bent gezond, rookt niet, beweegt regelmatig, sport 3x per week en eet volgens de richtlijnen van het voedingscentrum. Ben je bereid te betalen voor de ziektekosten van mensen die roken, te dik zijn, te veel drinken of te weinig bewegen? De Raad voor Volksgezondheid en Zorg (RVZ) schat in dat je daar op den duur niet toe bereid bent. In hun advies ‘Het belang van wederkerigheid’ (pdf) stellen zij vast dat de solidariteit onder druk staat.

Ongezonde leefstijl

Volgens hetzelfde principe als ‘de vervuiler betaalt’, zouden mensen met een ongezonde leefstijl dan zelf de consequenties daarvan moeten dragen. Gaan we eetdagboeken bijhouden waaruit blijkt dat de vereiste 2 ons groenten en 2 stuks fruit per dag genuttigd worden? Gaat de huisarts mij straks vragen naar mijn rook- en drinkgedrag om die gegevens vervolgens door te spelen naar de zorgverzekeraar? Of moet ik op een onverwacht moment in het jaar een conditietest doen? Wie slaagt voor de test en blijk geeft van gezond leven betaalt minder premie.

Eigen verantwoordelijkheid

Natuurlijk weten we dat gezondheid door zoveel meer factoren wordt bepaald dan een gezonde leefstijl alleen. Het lijkt me evenmin verantwoord dat lager opgeleiden, met toevallig ook een stel slechte genen, financieel extra belast gaan worden. Bovendien zijn mensen in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor hun eigen leven en gedrag. De vrijheid om een eigen leven te kunnen leiden, hoe gezond of ongezond ook, is een belangrijk principe waar de overheid of zorgverzekeraars maar beperkt invloed op mogen uitoefenen.

Gezondheidsvoorlichting

Moeten we dan maar niets doen? Juist wel! Een chronische ziekte zoals diabetes, COPD, hartfalen (en ook nierkanker lees ik vandaag in Metro) is niet alleen een vorm van pech, maar grotendeels vermijdbaar door gezond gedrag. Nog steeds zijn er groepen mensen in Nederland die onvoldoende weten wat gezond leven inhoudt. Gezondheidsvoorlichting blijft noodzakelijk als eerste stap naar gezond gedrag. Laten we elkaar dus verleiden tot gezond gedrag!

Samenwerken in de wijk

Een wijkaanpak is naar mijn idee een effectieve manier om de gezondheid van mensen te bevorderen. Verschillende organisaties hebben hierin een rol en samenwerking is de sleutel. Zo ondersteunen zorgprofessionals in de eerste lijn mensen die al een chronische ziekte hebben bij het voorkomen van complicaties en het verbeteren van hun kwaliteit van leven. Een gezonde leefstijl, therapietrouw en zelfmanagement zijn daarbij belangrijke ingrediënten.

Gezonde populatie

Gemeenten hebben een taak in gezondheidsbevordering en schuiven GGD’s naar voren bij de uitvoering ervan. Daarnaast zijn welzijnsorganisaties, sociale wijkteams/wijkcoaches en WMO teams druk in de weer om burgers te ondersteunen bij het vergroten van hun zelfredzaamheid. Meedoen aan activiteiten in een wijk en werken aan een gezonde leefstijl helpt de burger om zelfredzaam te zijn. Naast zorgorganisaties en gemeenten, maken ook scholen, sportorganisaties en ondernemers zich sterk voor een gezonde populatie.

Integrale wijkaanpak

Ieder doet zijn ding op zijn eigen manier. Veel krachtiger zou de opbrengst van alle inspanningen zijn, als organisaties gericht samenwerken en zich gezamenlijk sterk maken om de gezondheid van de populatie te verbeteren. Dit vraagt om een integrale wijkaanpak, waarbij doelgroepen via verschillende kanalen beter bereikt kunnen worden, vanuit eenzelfde visie en volgens een afgestemde werkwijze. Op termijn zal daar ook een andere vorm van financiering bij horen.

Uitdagingen

Mijn advies: pak uitdagingen als transitie, bezuinigingen en de toenemende zorgvraag aan om de handen in een te slaan voor een integrale wijkaanpak, waarbij thema’s als zelfredzaamheid, participatie en een gezonde leefstijl de richting aangeven. Op je gezondheid!

kennispleinchronischezorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten