Eerstelijnszorg: wees alert op kwetsbare patiëntgroepen

11 maart 2016

Mensen waarvan je aan de buitenkant niet ziet dat ze een beperking hebben, zoals mensen met autisme of een psychische stoornis, dreigen door de transities tussen wal en schip te vallen. Een levensgebeurtenis kan hun zelfredzaamheid ondermijnen. Vilans waarschuwt hiervoor in een artikel in De Eerstelijns.

Begin dit jaar hield Vilans de peiling onder zeventien professionals en ervaringsdeskundigen met specialistische kennis uit praktijk, beleid en management. Zij geven aan dat ze niet weten om hoeveel mensen het gaat, maar het betreft in ieder geval vijf kwetsbare groepen cliënten: met een zintuiglijke beperking, met een verstandelijke beperking en gedragsproblematiek, met autisme, met een niet-aangeboren hersenletsel en met een ernstige psychiatrische stoornis.

Kwetsbare groep patiënten

Kwetsbare patiënten tussen wal en schipMarjan Hurkmans, adviseur bij Vilans: 'We zien dat deze patiënten zelfredzaam zijn en vaak goed functioneren tot er een levensgebeurtenis plaatsvindt. Ze krijgen kinderen of er overlijdt iemand in hun directe omgeving. Dan blijkt dat het hen niet lukt om zelf passende zorg te regelen en dat ze ook geen mensen om zich heen hebben die dat voor hen oppakken. Hoe zorgen we ervoor dat deze groep niet tussen wal en schip raakt?

Wees alert op de signalen

De professionals en ervaringsdeskundigen waar Vilans mee sprak dragen tips en oplossingen aan om te voorkomen dat deze mensen afglijden. Hun belangrijkste advies voor wie werkt in de eerste lijn: wees alert op de signalen van deze mensen. Juist omdat je aan de buitenkant niet ziet dat ze ondersteuning nodig hebben. Eén van de geïnterviewden: 'Vraag altijd of er iets gebeurd is, waardoor iemand uit balans is geraakt.' Een andere tip: 'Maak met professionals een kring rondom een cliënt en spreek af wie de contactpersoon is.' Meer adviezen lees je in het artikel ‘Laat mensen niet tussen wal en schip vallen’ (pdf) dat in februari 2016 verscheen in De Eerstelijns.

Verder lezen

kennispleinchronischezorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten