Nederland toegankelijk dankzij VN-verdrag

15 juli 2016

Het VN-verdrag voor gelijke rechten voor mensen met een beperking is 14 juli in werking getreden. De positie van mensen met een handicap of chronische ziekte wordt daarmee sterker.

Nu Nederland het VN-verdrag voor gelijke rechten voor mensen met een beperking geratificeerd heeft, heeft de overheid de plicht om te gaan werken aan een inclusieve samenleving. Een samenleving waarin iedereen erbij hoort en meedoet. 

Selfie-actie Ieder(in)

VN-verdrag gelijke rechten selfie-actieIeder(in), netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte, riep iedereen 14 juli op een selfie te maken in combinatie met de tekst #Nederland wordt toegankelijke dankzij #VNverdrag. De selfie-actie werd een van de trending topics op Twitter. Bekijk alle selfies via https://twitter.com/iederin of zoek op #vnverdrag #selfie.

Aanpassingen openbare ruimten

Wat betekent de invoering van het VN-verdrag concreet? De overheid zal wetten en beleid gaan doorlichten en sommige moeten aanpassen. Zo is de wet gelijke behandeling op grond van handicap / chronische ziekte (Wgbh/cz) uitgebreid. De wet gold al voor onderwijsinstellingen, werkgevers, aanbieders van woningen en openbaarvervoersbedrijven en is nu ook van toepassing op horecagelegenheden, musea, winkels, bioscopen, verzekeraars en zorginstellingen. Dat betekent dat zij verplicht zijn om aanpassingen te doen voor mensen met een beperking en assistentiehonden toe te laten.

Gelijke rechten in op alle gebieden

VN-verdrag gelijke rechten voor iedereenToegankelijkheid is een belangrijk thema, maar het VN-Verdrag gaat verder dan alleen toegankelijkheid. Ook voor het onderwijs, de arbeidsmarkt, vrije tijd en wonen gelden gelijke rechten voor mensen met een chronische ziekte of een beperking. Het verdrag gaat ook over deelname aan de samenleving voor bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking of een psychische aandoening.

Gemeenten werken aan lokale inclusie-agenda

Gemeenten zullen in hun plannen voor de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wmo moeten beschrijven hoe zij willen werken aan de uitvoering van het VN-verdrag. Gemeenten noemen hun Plan van Aanpak ook wel de ‘Lokale inclusie-agenda’.

VN monitort uitvoering verdrag

Het College voor de Rechten van de Mens gaat de uitvoering van het VN-Verdrag in Nederland monitoren. Mensen kunnen bij de rechter gelijke rechten afdwingen. VN-panels van mensen met een beperking gaan gevraagd en ongevraagd advies geven aan gemeenten en maatschappelijke organisaties. Over 2 jaar moet Nederland aan de VN laten zien welk vooruitgang geboekt is.

Ratificatie VN-verdrag

Al in 2006 namen de Verenigde Naties het verdrag aan voor de rechten van mensen met een beperking (IVRPH). Non-discriminatie, participatie, gelijke kansen, toegankelijkheid en respect voor de inherente waardigheid en persoonlijke autonomie zijn de belangrijkste uitgangspunten. Veel landen ratificeerden het verdrag al eerder, Nederland volgde dit jaar.

Verder lezen

kennispleinchronischezorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten