Rotterdam opent 48 Huizen van de Wijk

21 januari 2016

Rotterdam opent in 2016 maar liefst 48 Huizen van de Wijk. Laagdrempelige ontmoetingscentra, waar buurtbewoners terecht kunnen voor ondersteuning bij mantelzorg, vrijwilligerswerk, ontmoeting of om zelf iets te organiseren. De Huizen van de Wijk zijn een speerpunt in het beleidsprogramma Nieuw Rotterdams Welzijn.

De gemeente wil het welzijnswerk in de wijken organiseren, dichtbij de bewoners. Het beleid richt zich op de functies: signaleren of er iets aan de hand is in de wijk, vergroten van participatie van bewoners, vrijwilligers- en mantelzorgondersteuning en maatschappelijk werk in het wijkteam.

Twee typen Huizen van de wijk

Huizen in de WijkIn Rotterdam komen twee typen Huis van de Wijk. Huizen met sociaal beheer door welzijnsorganisaties en huizen in zelfbeheer, waar bewoners zelf de touwtjes in handen hebben. Beide sluiten aan bij de tweeledige opdracht die gemeenten hebben gekregen: ernerzijds zorg verlenen en steun bieden, anderzijds aansturen op zelfredzaamheid. Voor de komende twee jaar zijn resultaatafspraken opgesteld waar deze voorzieningen op afgerekend worden.

Bouwen aan netwerken van actieve bewoners

Ook andere steden, zoals Venlo, Amsterdam en Deventer investeren fors in kleinschalige buurtgerichte ontmoetingscentra. Ze hebben namen die variëren van Huiskamer van de buurt, Huis van de buurt, BuurtHuis, Buurtkamer en Huis van de Wijk. Venlo is een van de voorlopers en heeft al een netwerk van 18 Huizen van de Wijk opgezet. Zij onderzoeken of dagbesteding voor mensen met een beperking ook in zo’n wijkcentrum zou kunnen plaatsvinden. Voordeel hiervan is dat de mensen dichterbij huis terecht kunnen. Ook bouwt Venlo aan netwerken met betrokken en actieve bewoners, die op termijn een formele rol zouden kunnen krijgen in een stichtingsbestuur.

Studie naar betekenisvolle ontmoetingsplekken

Onderzoeker David ter Avest deed in 2015 onderzoek naar betekenisvolle ontmoetingsplekken in Rotterdam. Hij beschrijft de veranderingen in ontmoetingsplekken in de wijk en de buurt. Bestaande plekken verdwijnen, zoals veel ‘klassieke’ buurthuizen, of worden overgenomen door burgers. En nieuwe plekken als Huizen van de Wijk komen op. Ontmoetingsplekken staan met name in de grote steden, weer bovenaan de welzijns-agenda. Maar dan in een nieuw jasje en met nieuw elan. Download het onderzoek Betekenisvolle ontmoetingsplekken (pdf)

Bron: Rozenberg Quarterly

Verder lezen

kennispleinchronischezorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten