Onderzoek naar preventie in de eerstelijnszorg

22 juli 2016

Hoe effectief zijn interventies in de eerste lijn gericht op leefstijl (roken, bewegen, overgewicht) en psychische gezondheid? Binnenkort starten 13 onderzoeken in het kader van het Nationaal Programma Preventie, gefinancierd door ZonMw.

Onderzoek naar preventie in de eerstelijnszorgDe onderzoeken zijn nodig omdat bewijs voor de effectiviteit van preventieve interventies vooralsnog ontbreekt. In 2014 bracht het RIVM het rapport ‘Preventie in de zorg’ uit, waarin zij kosteneffectstudies maakten van preventie in de zorg. Om de gemaakte aannames bij deze kosteneffectstudies te staven, is er meer kennis nodig over:

  • langetermijneffecten
  • behoud van gedragsverandering
  • baten buiten het zorgdomein om

De onderzoeksprojecten richten zich daarnaast ook op het vergroten van gezondheidsvaardigheden bij cliënten zoals zelfmanagement, het voeren van eigen regie over preventieve activiteiten en het komen tot een goed geïnformeerde keuze voor een interventie.

Huisarts spil bij preventie

De huisarts speelt een centrale rol bij preventie in de zorg. Hij is vaak het eerste aanspreekpunt bij veel gezondheidsklachten en is een vertrouwenspersoon voor de cliënt. De projecten versterken de samenwerking van zorgprofessionals in de eerste lijn onderling en met professionals buiten de zorg. De resultaten bevorderen de verdere implementatie van bestaande effectieve interventies.

Werkzame elementen van interventies

ZonMw heeft 13 van de 23 subsidieaanvragen gehonoreerd. Bij 6 projecten gaan onderzoekers op zoek naar werkzame elementen van leefstijlinterventies en interventies voor psychische gezondheid. 3 onderzoeken evalueren organisatievormen voor preventie in de huisartsvoorzieningen. En 4 projecten doen een pilotstudie over psychische gezondheid en leefstijl in het algemeen. De projecten starten in januari 2017 en lopen 1,5 tot 4 jaar.

Nationaal Programma Preventie

'Preventie in de zorg' is een deelprogramma van het Nationaal Programma Preventie (NPP) 'Alles is gezondheid'. Het stimuleert kennisontwikkeling voor de onderbouwing, implementatie en samenwerking op het gebied van preventie in de eerste lijn.

Bron: ZonMw

Verder lezen

kennispleinchronischezorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten