Chronisch zieken: 'tijd voor inclusieve samenleving'

20 september 2016

Mensen met een chronische ziekte of beperking willen meer meedoen in de samenleving. 'Bundel de krachten voor een inclusieve samenleving,' is hun oproep in de jaarlijkse ‘Monitor Zorg- en leefsituatie van mensen met een chronische ziekte of beperking’ van het NIVEL.

Inclusieve samenleving

Sinds 1998 volgt het NIVEL jaarlijks de ontwikkelingen in de zorg- en leefsituatie van mensen met een chronische ziekte of langdurige beperking. Drie thema’s staan daarbij centraal: participatie, zorg en ondersteuning en werk en inkomen. De gegevens verzamelt het NIVEL via 2 panels en een jaarlijkse invitational conference.

Naar de Monitor Zorg- en leefsituatie van mensen met een chronische ziekte of beperking 

Participatie blijft achter

De monitor van 2015 laat zien dat de participatie van mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking achterblijft bij die van de algemene bevolking. Bij mensen met beperkingen is de behoefte groot aan meer sociale contacten en activiteiten in de vrije tijd. Drie op de tien mensen met een ernstige lichamelijke beperking voelt zich sterk eenzaam. De deelnemers aan de Inivational Conference benadrukken dat het noodzakelijk is dat alle betrokken partijen hun krachten bundelen voor een inclusieve samenleving, waarin iedereen erbij hoort en meedoet.

Zorgen over zorg en ondersteuning

Ook maken mensen met een chronische ziekte of beperking zich zorgen of zij in de toekomst nog wel de zorg en ondersteuning kunnen krijgen die zij willen en nodig hebben. Zij denken dat de regels hiervoor steeds ingewikkelder worden of dat zij er niet voor in aanmerking komen. Ook blijkt dat hulp uit het sociale netwerk niet altijd vanzelfsprekend is.

Problemen met werk en inkomen

Steeds meer mensen met een chronische ziekte of beperking moeten spaarmiddelen aanspreken. Het lijkt erop dat dit vooral komt doordat ze in 2013 minder inkomen hadden dan de jaren ervoor. Tevens is het voor mensen met een chronische ziekte of beperking extra moeilijk een betaalde baan te krijgen, omdat zo’n baan vaak nog aan voorwaarden moet voldoen, zoals flexibele werktijden en de mogelijkheid om thuis te werken.

Samen het VN-verdrag waarmaken

In juli is het VN-verdrag voor gelijke rechten voor mensen met een chronische ziekte of beperking in werking getreden. De positie van mensen met een handicap of chronische ziekte is daarmee sterker geworden. De overheid heeft de plicht om te gaan werken aan een inclusieve samenleving. Op 2 november organiseert Kennisplein Gehandicaptenzorg een kennismarkt over de inclusieve samenleving, onder het motto 'Samen het VN-verdrag waarmaken'. Meer informatie en aanmelden  

Monitor Zorg- en leefsituatie van mensen met een chronische ziekte of beperking 

Verder lezen

kennispleinchronischezorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten