Toolbox zelfmanagement bij leefstijlverandering

De Toolbox zelfmanagement bij leefstijlverandering van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) is opgezet voor professionals die mensen begeleiden naar een actievere leefstijl. Dit kunnen deelnemers aan leefstijlprogramma’s zijn, mensen met een (vergroot) risico op chronische ziekte of mensen die nog onbekend zijn met sport en bewegen. Professionals waar de toolbox zich op richt zijn bijvoorbeeld sport- en beweegbegeleiders, fitnessinstructeurs, zorgverleners en leefstijladviseurs.

Tools zelfmanagement

In de toolbox vind je onder andere:

 • vragenlijsten barrières en sociale steun bij sporten/bewegen
 • hulpmiddelen voor sportmotivatie
 • Health Counseling en Motivational interviewing
 • stappenplan belevingsgerichte ondersteuning
 • voorlichtingspijl gedragsverandering

Competenties generiek model zelfmanagement

De toolbox is opgebouwd uit 6 competenties waarop de professional zich kan richten om zelfmanagement bij de deelnemer te ondersteunen:

 1. Gezondheidskennis en -vaardigheden
 2. Vertrouwen in eigen kunnen
 3. Vermogen tot zelfontplooiing
 4. Kennisoverdracht
 5. Coachingsvaardigheden
 6. Verwijzen voorzieningen

Deze competenties zijn gebaseerd op het generiek model zelfmanagement van het Landelijke Actieprogramma Zelfmanagement (LAZ).

Naar de Toolbox zelfmanagement bij leefstijlverandering


Voor wie: Eerstelijnszorgverleners, wijkgerichte professionals
Aantal pagina’s / duur: n.v.t.
Ontwikkeld door: Nederlands Instituut voor Sport & Bewegen
Kosten: Gratis

kennispleinchronischezorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten