Gelijke rechten voor mensen met een beperking

21 januari 2016

De Tweede kamer heeft vandaag ingestemd met de invoering van het VN-Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Mensen met een beperking krijgen hiermee dezelfde rechten als ieder ander.

De overheid moet zorgen dat mensen met een handicap van al hun rechten en vrijheden kunnen genieten; op gelijke voet met andere burgers. In overleg met veldpartijen, zoals VNG en VNO-NCW is er een plan van aanpak tot stand gekomen voor de implementatie van het verdrag.

Jongen in rolstoel in een schoolgebouw

Belangrijke stap naar ratificatie VN-verdrag

In 2006 namen de Verenigde Naties al het verdrag aan voor de rechten van mensen met een beperking (IVRPH). Non-discriminatie, participatie, gelijke kansen, toegankelijkheid en respect voor de inherente waardigheid en persoonlijke autonomie zijn de belangrijkste uitgangspunten. Bijna alle landen ratificeerden dit al eerder, op Nederland, Ierland, Finland en IJsland na. Nederland heeft nu een belangrijke stap gezet. Als ook de Eerste Kamer instemt, kan het VN-verdrag worden geratificeerd.

Toegankelijkheid wordt de norm

De PvdA diende samen met GroenLinks en de ChristenUnie een extra amendement in omdat zij meer wilden dan in het Plan van Aanpak bij het VN-Verdrag was voorgesteld. Toen bleek dat VVD hier niet akkoord mee zou gaan, was een compromisvoorstel van CDA en SGP nodig om de regeringspartijen bij elkaar te brengen. Nu dit gelukt is moeten openbare gebouwen en ruimten in de toekomst verplicht toegankelijk worden voor iedereen, ook voor mensen met een beperking.

Historische dag voor mensen met een beperking

PvdA-Kamerlid Van Dijk, de initiatiefnemer van het in de wet vastleggen van de toegankelijkheid, spreekt van een historische dag voor mensen met een beperking. 'Dit is heel bijzonder, een historische dag voor mensen met een beperking.' En: 'Toegankelijkheid wordt de norm, ontoegankelijkheid de uitzondering.'

Bron: NOS en Vilans

Verder lezen over de inclusieve samenleving?

kennispleinchronischezorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten