Constamed: eHealth-revolutie of kansloos initatief?

Heb jij ze ook gezien? De reclameborden met: ‘Een normaal griepje of is er meer aan de hand?’ Ze zijn van de nieuwe site Constamed, waar zorgconsumenten gratis een vraag kunnen stellen aan een huisarts. Dat kan de eigen huisarts zijn, mits die is aangemeld, of een andere huisarts in Nederland.

Eenvoudige vragen

Het e-consult van Constamed leent zich voor eenvoudige vragen. Wat vind jij van deze ontwikkeling? Om je mening te helpen vormen, zet ik een aantal voor- en nadelen op een rij: 

Voordelen:

  1. Keuzevrijheid voor de patiënt. Je kunt een vraag stellen aan een andere huisarts. Bijvoorbeeld wanneer je eigen huisarts op vakantie is, of wanneer je een bepaalde vraag bewust niet aan je eigen huisarts wilt voorleggen. 
  2. Onafhankelijkheid van de patiënt. Als je eigen huisarts geen e-consult aanbiedt, kun je toch online vragen stellen. 
  3. Gebruiksgemak voor de patiënt. Die hoeft vragen over simpele kwalen niet op internet op te zoeken, maar ontvangt een op zijn vraag toegespitst antwoord. 
  4. Door de uitgebreide reclamecampagne worden burgers bewuster gemaakt van mogelijkheden om zorgzaken online te doen. Dit draagt ertoe bij dat eHealth vanzelfsprekend wordt.

Nadelen:

  1. De kans is groot dat de ‘eigen’ huisarts (nog) niet is aangesloten. Een huisarts die je niet kent heeft geen behandelrelatie met een zorgconsument en kan de vraag niet goed in perspectief plaatsen en beantwoorden. Dit is het standpunt van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). 
  2. Een commercieel bedrijf krijgt medische informatie van patiënten in handen. Wat doen zij daar mee? 
  3. Antwoorden op eenvoudige vragen en kleine kwalen zijn al op verschillende websites gemakkelijk terug te vinden, zoals Thuisarts.nl. Dat kost de samenleving geen geld, terwijl de huisarts dit e-consult in rekening brengt bij de zorgverzekeraar en elke Nederlander daar dus indirect voor betaalt. 
  4. Shopgedrag van patiënten wordt gemakkelijker. Is een patiënt niet tevreden met het antwoord van de ‘eigen’ huisarts, dan stimuleert dit hulpmiddel om de vraag ‘elders’ te stellen in de hoop daar wél het gewenste antwoord te krijgen.

Nog onbekend

Omdat het e-consult van Constamed nieuw is in Nederland, zijn er ook nog wat vragen. Zo is het onduidelijk hoe de terugkoppeling van het advies aan de eigen huisarts werkt. Ook is nog niet bekend in hoeverre dit voldoet aan alle wettelijke vereisten.

Buitenland

In de VS bestaat een vergelijkbaar initiatief: Health Tap. Als bezoeker kun je anoniem en gratis een medische vraag stellen in maximaal 150 tekens. De vragensteller krijgt binnen 24 uur antwoord. Volgens de ontwikkelaar hebben de ruim 45 duizend artsen die bij HealthTap zijn aangesloten al meer dan 900 miljoen vragen beantwoord. 

Revolutie

Volgens de Amerikaanse  professor aan de Harvard Business School Clayton Christensen moeten organisaties goed inspelen op de zogenaamde ‘disruptive discontinuous changes’ en dit niet onderschatten. Deze haast revolutionaire veranderingen worden gekenmerkt door een verschuiving in de onderliggende krachten in een systeem. Het beïnvloedt het gehele waardeketennetwerk. De reisbureaus die plaats hebben moeten maken voor online reiswinkels zijn daar een goed voorbeeld van. Wat betekent deze ontwikkeling voor de huisarts: kan hij dit nieuwe e-consult negeren of moet hij zorgen dat hij er als de kippen bij is?

Kans geven

Als ik de voors en tegens tegen elkaar afweeg, is mijn conclusie dat we dit middel zeker een kans moeten geven. Wat mij het meest aanspreekt is dat een zorgconsument niet meer afhankelijk is van zijn zorgverlener om zorgzaken online te doen. Het biedt elke burger de mogelijkheid om zelf online regie te nemen over zijn gezondheid. Uiteraard moeten we alert zijn op de negatieve aspecten, zoals het ontbreken van een behandelrelatie. Alleen door in de praktijk ervaring op te doen, weten we hoe het écht werkt. Met die informatie kan het e-consult verbeterd worden.

Wat vind jij?

Ik ben zeer benieuwd of dit in Nederland aanslaat. Zit de Nederlandse burger hier (al) op te wachten? Wat is jouw mening? Vind jij Constamed een mooie aanvulling op het bestaande aanbod of een gevaar voor een sterke eerstelijn? Ik zie graag je reactie hieronder tegemoet!

Meer weten?

kennispleinchronischezorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten