Eye-opener: intervisie voor eerstelijns nah-professionals

Projectleider Eye-opener Chantal van BirgelenOm de eerstelijnszorg voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) beter af te stemmen op de cliënt, organiseert MENT intervisiebijeenkomsten voor zorgverleners met ervaringsdeskundigen.

Projectleider Chantal van Birgelen: 'Mensen met NAH worden steeds vaker binnen de eerste lijn behandeld. Maar het leven van cliënten speelt zich, met alle zichtbare en onzichtbare gevolgen van NAH, grotendeels af buiten de muren van de spreekkamer. Wat betekent dit voor de behandeling? Hoe geef je mensen met NAH voldoende ruimte om eigen regie te voeren? Onze intervisiebijeenkomsten sluiten hierbij aan.'

Wat is het?

Eye-opener is een initiatief dat ervaringsdeskundigen met NAH begeleidt om hen in te zetten als intervisor. In tweetallen nemen zij deel aan intervisiebijeenkomsten met eerstelijns zorgverleners. De deelnemers bespreken casuïstiek van de zorgverleners met een duidelijke intervisievraag. De intervisors denken mee en geven hun visie vanuit hun eigen ervaringen. Zo worden de ogen van de hulpverleners letterlijk geopend en kunnen zij beter aansluiten bij de wensen en behoeften van mensen met NAH. De groepen komen 3 tot 4 keer per jaar bij elkaar. Zorgorganisaties die zijn aangesloten bij MENT kunnen gebruik maken van Eye-opener.

Doel

De eerstelijnszorg voor mensen met NAH verbeteren vanuit het perspectief van de cliënt. De zorg voor mensen met NAH wordt vraaggericht aangeboden, de cliënt wordt zoveel mogelijk gestimuleerd om zelf de regie te voeren. De eerstelijns hulpverlener ondersteunt de cliënt in zijn herstelproces en bij het optimaal benutten van zijn mogelijkheden en talenten.

Resultaten

De pilot heeft een intervisieprogramma voor eerstelijns hulpverleners opgeleverd. Enkele mensen met NAH zijn begeleid tot intervisor, 4 van hen draaien nu mee in het programma. Voor het uitvoeren van de intervisie is een ondersteuningsstructuur ingericht. In totaal lopen er nu 3 groepen van 8 eerstelijns zorgverleners. Alle zorgverleners zijn enthousiast. Een greep uit hun reacties:

  • Ervaringen van de cliënt zelf horen heeft grote meerwaarde. Het opent mijn ogen en vormt een waardevolle aanvulling op de kennis die we al hebben.
  • Door het multidisciplinaire karakter kijkt iedereen vanuit zijn of haar eigen domein en komen alle perspectieven aan bod. 
  • Samen werken en elkaar spreken is nu veel gemakkelijker te realiseren dan voorheen. 
  • De vraag van de cliënt staat meer centraal, de eerstelijns zorg sluit daardoor beter aan bij de wensen en behoeften van de mensen met NAH.

Succesfactoren

De groepen draaien nu een paar jaar. Het programma blijkt een echte ‘eye-opener’ te zijn: hulpverleners zien de zorg door de ogen van de cliënt en leren denken en handelen vanuit hun visie. Eye-opener wordt nu geëvalueerd. Dan wordt ook duidelijk of er nog aanpassingen nodig zijn. In ieder geval wil MENT het programma uitrollen over West- en Zuidoost-Brabant. In de toekomst willen ze ook zorgaanbieders uit de tweede lijn erbij betrekken zodat nog meer continuïteit van zorg ontstaat.

Initiatiefnemers

Eye-opener is een initiatief van de stuurgroep ervaringsdeskundigheid en NAH Brabant. Hun streven is dat iedereen met NAH de allerbeste zorg krijgt die mogelijk is. In de stuurgroep zitten ervaringsdeskundigen en afgevaardigden van het Hersenletselcentrum Midden- en Zuidoost-Brabant, een lid van MENT en Zorgbelang Brabant. Inmiddels is Eye-opener aangesloten bij MENT (Multidisciplinaire Eerstelijns NAH-zorg Tilburg e.o.). MENT is een regionaal netwerk van zorgverleners, gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden van mensen met NAH. Eye-opener is mede gefinancierd door ROS Robuust. Meer weten over dit project? Lees meer over Eye-opener of neem contact op met projectleider Chantal van Birgelen.

Wat zijn de ervaringen van de intervisors met Eye-opener? Lees het verhaal van twee ervaringsdeskundigen op Zorgbelang-Brabant.nl.

Verder lezen over zorg voor mensen met NAH

kennispleinchronischezorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten