Traumatisch hersenletsel bij kinderen onderschat

12 januari 2017

De gevolgen van traumatisch hersenletsel (THL) bij kinderen worden onderschat, vooral als het gaat om licht traumatisch hersenletsel. Dit blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Traumatisch hersenletsel bij kinderen Het onderzoek laat zien dat ook licht traumatisch hersenletsel bij kinderen blijvende gevolgen kan hebben, zoals problemen met het cognitief functioneren of gedragsmatige problematiek. Vooral als na letsel sprake is van een verlaagd bewustzijn, schedelfractuur of meermaals braken is er kans op blijvende cognitieve en gedragsmatige beperkingen. Het is van groot belang dat kinderen met THL nauwkeurig in hun ontwikkeling worden gevolgd, om problemen snel te signaleren en deze zo mogelijk te behandelen.

Remming van de ontwikkeling

THL kan op verschillende manieren ontstaan, bijvoorbeeld door een val of verkeersongeluk. Onderzoeker Marsh Königs van de Vrije Universiteit Amsterdam vond verschillende verklarende mechanismen die de ontwikkeling van kinderen met THL kunnen remmen, zoals verstoringen van aandachtsprocessen, een verminderd leervermogen en stoornissen in de verwerking van sensorische informatie.

Langdurige follow-up cruciaal

Königs: 'Het zich ontwikkelende brein blijkt een vergrote kwetsbaarheid te hebben voor THL. De rijping van het brein voltooit zich pas rond het 30e levensjaar. THL kan deze normale rijping ontregelen. Cognitieve functies spelen een belangrijke rol in veel aspecten van het functioneren, zoals sociaal gedrag, schoolprestaties, beroepskansen en kwaliteit van leven. Daarom is het cruciaal dat langdurige follow-up plaatsvindt van kinderen met ernstig traumatisch hersenletsel.'

50 kinderen en jongeren per dag

In Nederland lopen elke dag ruim 50 kinderen en jongeren hersenletsel op. Dit letsel heeft vaak levenslange gevolgen die lang onzichtbaar kunnen blijven en pas opvallen bij grote veranderingen. Bijvoorbeeld bij de overgang naar de middelbare school, het krijgen van een relatie of bij uit huis gaan.

Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel

De Hersenstichting ontwikkelde samen met patiënten, naasten en professionals de Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel (THL) voor kinderen en jongeren. Hierin staat beschreven wat kinderen, jongeren en hun ouders mogen verwachten aan zorg vanaf het ontstaan van  hersenletsel tot het leven en omgaan met de gevolgen.

Bron: Vrije Universiteit Amsterdam

Meer informatie over hersenletsel

kennispleinchronischezorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten