Signaleren en doorverwijzen niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

Hoe meer zorgverleners niet-aangeboren hersenletsel (NAH) signaleren en adequaat doorverwijzen, hoe meer mensen met NAH de juiste zorg en ondersteuning krijgen. Dit overzicht van instrumenten en praktische informatie helpt daarbij.

Signaleren van niet-aangeboren hersenletsel

Hoe kun je niet-aangeboren hersenletsel signaleren? Waar moet je op letten? Deze signaleringslijsten en praktijkkaart helpen zorgprofessionals beter zicht te krijgen op de cognitieve, emotionele en gedragsmatige gevolgen van hersenletsel, waaronder CVA, zodat zij gerichter kunnen doorverwijzen.

 • Signaleringslijst voor volwassenen met CVA
  Deze lijst is ontwikkeld binnen de CVA-ketenzorg door Van Heugten et al: de Checklist for Cognitive and Emotional Consequence of Stroke (CLCE-24). De lijst is gevalideerd binnen een groep CVA-patiënten. Het bleek een bruikbaar instrument om het cognitief functioneren objectief te meten en te voorspellen hoe dit na zes maanden zou zijn.
  Download de Signaleringslijst voor volwassenen met CVA (pdf)
 • Signaleringslijst voor volwassenen met NAH
  Dit instrument is gebaseerd op de signaleringslijst CVA en geschikt gemaakt voor volwassenen met NAH. De lijst kan gebruikt worden door huisartsen, praktijkondersteuners, neuroverpleegkundigen, thuiszorgmedewerkers en  medewerkers van MEE.
  Download de Signaleringslijst voor volwassenen met NAH (pdf)
 • Signaleringslijst voor kinderen en jongeren met hersenletsel
  Signaleringslijst voor het opsporen van gevolgen van hersenletsel bij kinderen en jongeren. Gekeken wordt naar cognitieve, emotionele, sociale en gedragsmatige aspecten. Geen diagnostisch instrument, maar de uitkomst helpt bij het bepalen welke zorg en ondersteuning nodig is.
  Naar de Signaleringslijst voor kinderen en jongeren met hersenletsel 
 • Kaartje traumatisch hersenletsel voor huisartsen
  Handzaam kaartje voor huisartsen en andere hulpverleners met een overzicht van de gevolgen van hersenletsel en verwijzingsmogelijkheden voor verdere diagnostiek, behandeling en ondersteuning.
  Naar het Kaartje traumatisch hersenletsel voor huisartsen
 • 7 signalen voor niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
  Hoe herken je als eerstelijns zorgverlener of wijkprofessional niet-aangeboren hersenletsel? Deze 7 signalen en situaties duiden op NAH.

Doorverwijzen naar de juiste zorg en ondersteuning

 • Regionale hersenletselteams
  Wil je doorverwijzen naar de beschikbare hersenletselzorg in jouw regio? Ga dan naar de website van de regionale hersenletselteams. De NAH-specialisten in de regionale teams geven mensen met NAH, familieleden en hulpverleners voorlichting en advies over ondersteuning en kijken met een multidisciplinaire blik.
 • Gesprekswijzers Wmo
  De Samenwerkende Hersenletsel Verenigingen (SHV) hebben een gesprekswijzer ontwikkeld voor mensen met NAH en hun naasten ter voorbereiding op, of als leidraad tijdens een gesprek met een zorgverlener of Wmo-ambtenaar. De vragen van de gesprekswijzer gaan over  mogelijkheden, beperkingen, hulp- en ondersteuningsvragen.
  Naar de Wmo-gesprekswijzers 
 • Voorlichtingsmateriaal over NAH
  Wil je mensen met NAH en hun naasten informeren over niet-aangeboren hersenletsel? Op de website van de Hersenstichting vind je allerlei brochures, folders en publicaties.

Verdieping en achtergrondinformatie

Zorgaanbod op Kennisplein Gehandicaptensector

In Nederland werken gedreven professionals in de zorg voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Dagelijks verdiepen zij zich in de mensen met NAH en hun naasten en zoeken naar de juiste ondersteuningsvormen. Gaandeweg is een uitgebreid aanbod van behandelings- en begeleidingsvormen ontstaan. Op Kennisplein Gehandicaptensector vind je een schat aan informatie over dit zorgaanbod. Naast informatie over behandeling en begeleiding, vind je er richtlijnen, handreikingen, instrumenten, voorlichtingsmaterialen, praktijkverhalen en good practices. Er zijn 20 good practices uit de eerste lijn. Naar het thema niet-aangeboren hersenletsel op Kennisplein Gehandicaptensector.


Voor wie: Eerstelijns zorgverleners
Aantal pagina’s / duur: diverse pagina's
Ontwikkeld door: diverse partijen
Kosten: Gratis

kennispleinchronischezorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten