Specialistisch spreekuur bij Samen Sterker in Zorg

Eens per maand is er bij de huisartsenpost van Alkmaar een specialistisch spreekuur voor diabetespatiënten type 2. Een initiatief van de Alkmaarse proeftuin Samen Sterker in Zorg (SSiZ). Het leidt tot kennisdeling, minder doorverwijzingen naar de 2e lijn én tevreden patiënten.

Hoe gaat het spreekuur in z’n werk? Projectmanager chronische werkgroepen Nienke Zetzema: ‘Onze zorggroep verzamelt de aanvragen, die vervolgens door een expertteam worden beoordeeld. De experts: twee kaderhuisartsen diabetes, komen tot drie mogelijke uitkomsten: terugverwijzing naar de huisarts met een behandeladvies, doorverwijzing naar het specialistisch spreekuur of doorverwijzing naar de 2e lijn.’

Juiste patiënten

Volgens Astrid Schipper, programmamanager SSiZ is het werken met een expertteam een “goede filter”. ‘Uit eerdere ervaringen met dit soort consulten in de eerste lijn bleek dat niet altijd de juiste patiënten doorverwezen werden. Door de inzet van het expertteam voorkomen we onterechte doorverwijzingen.’

Check medicijngebruik

Naast de internist is er tijdens het spreekuur een verpleegkundige van de zorggroep aanwezig. Zij meet het gewicht, de lengte en bloeddruk van de patiënt. Zodat alle actuele meetwaarden beschikbaar zijn. Ook neemt zij met de patiënt het medicijngebruik door. Nienke: ‘We vragen patiënten al hun medicijnen mee te nemen. Zodat we een check kunnen doen op dubbele of tegenstrijdige medicijnen.’

21 consulten

Het spreekuur is in 2014 van start gegaan. In de eerste drie maanden waren er 60 aanvragen. Het expertteam verwees 4 van de 60 aanvragen direct door naar de 2e lijn, 21 aanvragen werden geschikt bevonden voor het specialistisch spreekuur en 35 patiënten werden terugverwezen naar de huisarts met een behandeladvies. Na iedere spreekuurmiddag is er een korte evaluatie over de dag.

Kosteneffectief

Astrid: ‘Van die 21 specialistische consulten is er 1 patiënt doorverwezen naar de 2e lijn. Voor de andere patiënten kwam er een alternatief behandeladvies voor de huisarts. Een mooi resultaat. Daarmee is het kosteneffectief, want het specialistisch consult wordt gefinancierd vanuit de eerste lijn, via de ketenzorg. Als een patiënt naar het ziekenhuis gaat, wordt een DOT (voorheen DBC) geopend en dat is veel duurder.’

Gelijkwaardige uitwisseling

Elk half jaar spreken de internisten en huisartsen de patiënten met elkaar door. Nienke: ‘Dit zijn goed bezochte bijeenkomsten, waarbij veel kennis wordt gedeeld. En het is echt niet zo dat de internist zegt: “zo moet je het doen”. Het is een gelijkwaardige uitwisseling. Dat is het resultaat van langdurige samenwerking tussen de internisten van het Medisch Centrum Alkmaar en de huisartsen van onze coöperatie. Daarmee bouw je onderling vertrouwen op.’

Triple Aim

De proeftuinen streven allemaal de triple aim na: een gezonde populatie, goede kwaliteit van zorg en beheersing van de kosten. Meer informatie over triple aim en populatiemanagement vind je in het thema populatiemanagement. In hoeverre draagt het specialistisch spreekuur hieraan bij? Astrid: ‘De kwaliteit van zorg gaat omhoog doordat je kennis deelt en patienten zoveel mogelijk onder behandeling van de huisarts blijven. Onze ervaring is dat de patiënten tevreden zijn. Zij waarderen de zorg dichtbij huis. Ook de internisten zijn enthousiast. Goedkopere zorg is het zeker, omdat patiënten in de eerste lijn blijven. Daarnaast voorkomt het advies van de internist complexere ziektebeelden. Dat dit bijdraagt aan een gezonde populatie is evident.’

Toekomst

Het is de bedoeling dat het spreekuur blijft en wordt uitgebreid met CVRM-patiënten. Met een populatie van 10.000 diabetespatiënten type 2 en 16.000 CVRM-patiënten is er voldoende voedingsbodem voor het specialistisch spreekuur.

Tips

Hebben jullie nog tips voor zorgorganisaties die dit willen opzetten? Astrid: ‘Zorg voor selectie aan de poort, zodat je de juiste zorgvragen doorverwijst. En begin klein, maar maak het wel in 1x rond. Denk het proces helemaal uit. Zodat er geen ‘losse einden’ zijn als je begint.’

Verder lezen

kennispleinchronischezorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten