Landelijke Monitor Proeftuinen - RIVM

Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de 9 proeftuinen aangewezen voor een periode van vijf jaar (2013 tot en met 2017). Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voert in deze periode een Landelijke Monitor Populatiemanagement (LMP) uit. Inmiddels zijn er 3 RIVM-rapportages verschenen:

Waar houden de proeftuinen zich mee bezig?

De negen proeftuinen populatiemanagement leggen ieder hun eigen accenten in hun programma’s en interventies. Uit de 3e Landelijke Monitor Proeftuinen (LMP-3) van het RIVM blijkt dat de proeftuinen zich tot dusver voornamelijk op het zorgdomein richten en minder op preventie en welzijn. Belangrijke thema’s binnen de proeftuinen zijn substitutie en integratie van zorg en zelfmanagement. De substitutieprojecten gaan voornamelijk over het verplaatsen van tweedelijnszorg naar eerstelijnszorg en het voorschrijven van generalistische medicijnen in plaats van merkgeneesmiddelen. De integratieprojecten richten zich op het verbeteren van bestaande chronische zorgmodules en op geïntegreerde zorg voor kwetsbare ouderen. Bij zelfmanagement gaat het over de bewustwording en mogelijkheden van chronisch zieken om zich gezond te kunnen gedragen. Drie van de negen proeftuinen voeren interventies uit die gericht zijn op collectieve preventie.

De samenwerking is verbeterd, maar kan beter

De proeftuinen worden bestuurd door vertegenwoordigers van de betrokken partijen. Voor het slagen van de proeftuinen is een goede samenwerking essentieel. Het RIVM concludeert in de LMP 3 dat de samenwerking tussen de partijen weliswaar is verbeterd, maar nog altijd beter kan. De proeftuinen zoeken nog naar een goede aansturing en de mogelijkheden van nieuwe bekostigingsvormen. Hiervoor is het van belang dat de organisatiebelangen van álle partijen meer op één lijn komen te liggen met de doelstellingen van de proeftuinen.

Kleine stapjes

Caroline Baan, hoofd Kwaliteit van Zorg en Gezondheidseconomie van het RIVM: 'De samenwerkingspartners hebben elkaar sinds de start van de proeftuinen beter leren kennen en de bereidheid om te gaan samenwerken is er. Het hele traject is een kwestie van lange adem. Het zijn grote trajecten en de actoren zetten kleine stapjes vooruit.' Lees het volledige interview met Caroline Baan.


Voor wie: Bestuurders / managers
Aantal pagina’s / duur: diverse pagina’s
Ontwikkeld door: RIVM
Kosten: Gratis

kennispleinchronischezorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten