Over Kennisplein Chronische Zorg

Het Kennisplein Chronische Zorg beoogt de ontwikkelingen op weg naar integrale eerstelijnszorg te ondersteunen. Steeds meer mensen hebben een chronische aandoening. Het is niet alleen belangrijk dat er voldoende zorg is, betaalbaar en van goede kwaliteit. Maar ook dat mensen die zorg nodig hebben, een waardevol leven hebben. Daarvoor is het nodig dat zorgprofessionals, beleidsmakers, onderzoekers, docenten en patiënten gezamenlijk optrekken. Samen kunnen zij nieuwe oplossingen bedenken en succesvol doorvoeren. Zodat meer mensen, met minder middelen, kwalitatief nóg betere zorg krijgen. Daarvoor is kennisdeling nodig, niet alleen landelijk, ook regionaal.

Actueel,  vernieuwend en op maat

Het Kennisplein Chronische Zorg brengt de zorgpraktijk, beleid, onderzoek en onderwijs bij elkaar. We maken vernieuwende, praktijkgerichte kennis voor de eerste lijn zichtbaar, vindbaar en toepasbaar. De website is overzichtelijk en helder ingedeeld naar thema’s en doelgroepen. Actuele onderwerpen die aan de orde komen zijn: persoonsgerichte zorg, ketenzorg, zelfmanagement, gezamenlijke besluitvorming, eHealth, eigen kracht en netwerken en lokaal organiseren.

Voor wie?

Alle informatie die op het kennisplein te vinden is, is van en voor iedereen die werkzaam is in de eerstelijnszorg. Professionals die betrokken zijn bij de zorg voor mensen met een chronische aandoening en ouderen in een kwetsbare positie. Zoals: huisartsen, praktijkondersteuners, praktijk- en wijkverpleegkundigen, fysiotherapeuten, apothekers, bestuurders, beleidsmakers, onderzoekers, ervaringsdeskundigen en vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties.

Kennis delen en leren van elkaar

De afgelopen jaren hebben zorgorganisaties, kennis-en onderzoekinstituten en professionals  in de eerstelijnszorg hard gewerkt aan kwaliteitsverbetering op bovengenoemde thema’s. Uit deze innovaties is een schat aan kennis, tools, instrumenten, best practices en ervaring voortgekomen. In pilots, proeftuinen, werkplaatsen en programma’s van o.a. ZonMw worden nieuwe inzichten opgedaan en instrumenten ontwikkeld. Het kennisplein verzamelt, verrijkt, verspreidt en valideert deze kennis

Samenwerken is hét uitgangpunt voor kennisdeling

Kennisplein Chronische Zorg is een initiatief van Vilans, het kenniscentrum voor langdurende zorg. Inhoud geven aan onze kennisinfrastructuur doen we samen met professionals, bestuurders, cliënten, beleidsmakers en landelijke organisaties. Met innovatieve praktijkgerichte kennis verbeteren en versnellen we de processen in de zorg. Vilans zoekt nadrukkelijk de samenwerking om dit kennisplein vorm te geven. We maken verbinding met partners in de regio, de kennispleinen Zorg voor Beter, Beter Oud,  In voor Zorg, onderzoeksinstituten  en kennissites. Nictiz is inhoudelijk partner op het gebied van eHealth.

Wil je samen met ons werken aan betere zorg?

Francisca HardemanDit kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door inhoudelijk partner te worden op één of meerdere thema’s en/of door strategisch partnerschap. Ook kan het kennisplein benut worden om resultaten van projecten, pilots en onderzoeken landelijk zichtbaar te maken en te verspreiden. Meer weten? Neem dan contact op met Francisca Hardeman: (06) 22 81 00 82 | f.hardeman@vilans.nl.

kennispleinchronischezorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten